Kenellä on pääsy Terveyskylän käsittelemään tietoon? (kansalaiset)

Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle luovutamme tietojasi?

Omapolku-palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta tai pyyntöäsi. Käytämme kuitenkin palveluntarjoajia järjestelmien ylläpitoon, ja näillä tahoilla on tehtävänsä puolesta rajallinen pääsy henkilötietoihisi.

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Digihoitopolut

Pääsy henkilötietoihisi on rajattu suostumuksesi pohjalta siten, että vain hoitoosi osallistuvalla terveydenhoitoyksiköllä on pääsy tietoihisi. Tietoihisi pääsy edellyttää siis aina hoitosuhdetta.

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Omapolku-palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Asiakastietojasi säilytetään viisi vuotta viimeisestä kirjautumiskerrasta.

Digihoitopolut

Digihoitopoluilla henkilötietojesi käsittelyyn liittyy lainsäädäntöön pohjautuvia säilytysvelvollisuuksia. Potilasasiakirjasi talletetaan kunkin hoitavan tahon potilastietojärjestelmiin. Yleisin säilytysaika potilasasiakirjoille on 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä. Päiväkirjoja ja muita tiedonkeruulomakkeita säilytetään 12 vuotta niiden laatimisesta tai siihen asti kunnes tiedot on siirretty potilastietojärjestelmään.


Päivitetty  3.9.2020

Kyllä