Henkilötietoihin liittyvät oikeudet Terveyskylässä (kansalaiset)

​​Mitä oikeuksia sinulla on?

Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan itsehoito-ohjelmat

Mikäli olet kirjautunut Omapolulle ilman hoitosuhdetta ja haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi asiakastiedon osalta, voit olla kirjeitse yhteydessä HUSin keskuskirjaamoon.

  • Yhteystiedot: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Digihoitopolut ja digipalvelupolut

Mikäli käytät palvelua osana hoito- tai asiakassuhdetta, rekisterinpitäjänä toimii hoidostasi tai asiakkuudestasi vastaava sairaanhoitopiiri, kunta- tai hyvinvointiyhtymä. Tällöin voit olla kirjeitse yhteydessä kyseiseen sairaanhoitopiiriin, kunta- tai hyvinvointiyhtymään.

  • HUSin yhteystiedot: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yhteystiedot: Keski-Pohjanamaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Arkiston kirjaamo, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. kirjaamo.arkisto@soite.fi, p. 040 653 4218, tietosuojavastaava@soite.fi, p. 044 7232343
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteystiedot:Tampereen yliopistollinen sairaala, Potilaskertomuskeskus, PL 2000, 33521 Tampere Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteystiedot: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS
  • Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteystiedot: Oulun yliopistollinen sairaala, potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS Oulun yliopistollinen sairaala, Kirjaamo PL 10, 90029 OYS
  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) yhteystiedot: Mari Kallinen tietosuojavastaava, puh. 044 482 8241, s-posti: mari.kallinen@phsotey.fi, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, HALL K1. kerros, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
  • Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin yhteystiedot: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Tyks:in Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku
Haitarin otsikkotaso2
Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja oikeus saada nämä tiedot nähtäväksi. Lisäksi sinulla on digihoitopolkujen ja digipalvelupolkujen osalta oikeus tietää, kuka on käsitellyt henkilötietojasi viimeisen kahden vuoden aikana.

Oikeus vaatia tietojesi korjaamista

Velvollisuutemme on pitää henkilötietojasi ajan tasalla. Mikäli havaitset, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista. Voit korjata henkilötietojasi myös itsenäisesti kirjautumisen yhteydessä.

Oikeus pyytää tietojasi poistettavaksi

Sinulla on oikeus vaatia tietojasi poistettavaksi (oikeus tulla unohdetuksi) sinua hoitavien organisaatioiden ohjeistuksen mukaisesti. Voit myös itse poistaa tietojasi itsehoito-ohjelmissa. Huomioithan, että tietojesi poistaminen Terveyskylän Omapolulta ei ole välttämättä mahdollista lakisääteisten (94/2022) säilytysvelvollisuuksiemme vuoksi. Terveyskylän Omapolulla olevia tietoja säilytetään pseudonymisoituina eikä tietoja voida suoraan yhdistää henkilöön. Pseudonymisoitua tietoa voidaan lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) perusteella käyttää mm. tietojohtamisen suunnitteluun.

Oikeus saada tietosi siirrettyä

Sinulla on oikeus pyytää antamasi tiedot koneluettavassa muodossa, ja mikäli tämä on teknisesti mahdollista, oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee esimerkiksi päiväkirjamerkintöjäsi tai muita syöttämiäsi tietoja.

Oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus joissain tapauksissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä merkitsee, että meillä on vain oikeus säilyttää henkilötietoja, mutta ei käyttää niitä muulla tavoin. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos vaadit henkilötietojesi poistamista tai korjaamista. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin siihen asti, kunnes tietojesi ajantasaisuus on tarkistettu tai kunnes päätös tietojen poistamisesta on tehty.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Tietosuoja on meille tärkeä asia ja toivomme, että jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, olet yhteydessä meihin. Jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on loukattu tai henkilötietojen käsittely rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, sinulla on myös oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavirastolle. Lisätietoja oikeuksistasi saat Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkopalvelusta (Tietosuoja.fi).

Päivitetty  30.9.2022

Kyllä