Kansalaisen henkilötietojen käsittely tunnisteisissa palveluissa

Rekisterinpitäjä

Kirjautuessasi Terveyskylään tietosi rekisteröidään Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) asiakasrekisteriin. Asiakastietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii HUS.

Mikäli käytät palvelua osana hoitosuhdetta, rekisterinpitäjänä toimii hoidostasi vastaava sairaanhoitopiiri tai muu terveydenhoitoalan yksikkö.

HUS tarjoaa ja ylläpitää Terveyskylä palvelua sekä toimii muiden sairaanhoitopiirien potilaiden henkilötietojen käsittelijänä. HUS ylläpitää asiakasrekisteriä ja mikäli olet hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin, toimii potilasrekisterin ylläpitäjänä hoitoa antava sairaanhoitopiiri (esim. HUS, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri).

Yhteystiedot ja tietosuojavastaavat

Saat yhteystiedot, tiedot tietosuojavastaavista ja lisätiedot henkilötietojesi käsittelystä kunkin sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Omapolku palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Käsittelemme henkilötietojasi luodaksemme sinulle henkilökohtaisen profiilin palveluiden käyttöä varten. Omahoito-ohjelmiin syöttämäsi tieto vaihtelee omahoito-ohjelman käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi painohallinnan omahoito-ohjelma kerää tietoa syömistottumuksistasi ja kehosi mitoista. Omahoito-ohjelmiisi syöttämäsi tieto on vapaaehtoista.

Käsittelemme henkilötietojasi myös selvittääksemme mahdollisia tietoturvapoikkeamia, esimerkiksi keräämällä tietoja tietoliikennejärjestelmistä ja tietojärjestelmistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Digihoitopolut

Lähetteellä Terveyskylän palveluita käyttävä asiakas on hoitosuhteessa ja käsittelyyn sovelletaan terveydenhoitoalaan liittyvää lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä. Käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa sinulle sähköisten palveluiden käyttö terveydenhoitosi tukena. Lisää tietoa siitä kuinka henkilötietojasi käsitellään, saat sinua hoitavalta terveydenhoitoalan yksiköltä. Kullakin terveydenhoitoalan yksiköllä on oma potilasrekisteriseloste ja tietosuojapolitiikka tietojesi turvaamista varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi sekä lakisääteiseen velvollisuuteen.

Mitä tietoja käsittelemme?

Kirjautumisesi yhteydessä keräämme sinusta seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Tiedot kerätään sinulta itseltäsi sekä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestörekisteristä.

Tämän lisäksi käsittelemme palveluusi syöttämiä tietoja (mukaan lukien terveydentilaasi liittyvät tiedot). Palvelun käytöstä kertyy myös lokia potilas- ja ammattilaisturvallisuuden takaamiseksi.

Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle luovutamme tietojasi?

Omapolku palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta tai pyyntöäsi. Käytämme kuitenkin palveluntarjoajia järjestelmien ylläpitoon ja näillä tahoilla on tehtävänsä puolesta rajallinen pääsy henkilötietoihisi.

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Digihoitopolut

Pääsy henkilötietoihisi on rajattu suostumuksesi pohjalta siten, että vain hoitoosi osallistuvalla terveydenhoitoyksiköllä on pääsy tietoihisi. Pääsy tietoihisi edellyttää aina siis hoitosuhdetta.

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Omapolku palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Asiakastietojasi säilytetään viisi vuotta viimeisestä kirjautumiskerrasta.

Digihoitopolut

Digihoitopoluilla henkilötietojesi käsittelyyn liittyy lainsäädäntöön pohjautuvia säilytysvelvollisuuksia. Potilasasiakirjasi talletetaan kunkin hoitavan tahon potilastietojärjestelmiin. Yleisin säilytysaika potilasasiakirjoille on 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä. Päiväkirjoja ja muita tiedonkeruulomakkeita säilytetään 12 vuotta niiden laatimisesta tai siihen asti kunnes tiedot on siirretty potilastietojärjestelmään.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Omapolku palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Mikäli olet kirjautunut Omapolulle ilman hoitosuhdetta ja haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi asiakastiedon osalta voit olla yhteydessä:

 • HUSin keskuskirjaamoon kirjeitse. Osoite: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Digihoitopolut

Mikäli käytät palvelua osana hoitosuhdetta, rekisterinpitäjänä toimii hoidostasi vastaava sairaanhoitopiiri, joten voit olla yhteydessä kirjeitse:

 • HUS:n yhteystiedot:
  HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteystiedot:
  Tampereen yliopistollinen sairaala, Potilaskertomuskeskus, PL 2000, 33521 Tampere
  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteystiedot:
  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS
 • Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
  Oulun yliopistollinen sairaala, potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS
  Oulun yliopistollinen sairaala, Kirjaamo PL 10, 90029 OYS
 • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY)
  Mari Kallinen tietosuojavastaava
  puh. 044 482 8241
  s-posti: mari.kallinen@phsotey.fi
  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä HALL K1. kerros Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
 • Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin yhteystiedot:
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Tyks:in Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja oikeus saada nämä tiedot nähtäväksi. Lisäksi sinulla on digihoitopolkujen osalta oikeus tietää, kuka on käsitellyt henkilötietojasi viimeisen kahden vuoden aikana.

Oikeus vaatia tietojesi korjaamista

Velvollisuutemme on pitää henkilötietojasi ajan tasalla. Mikäli havaitset että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista. Voit korjata henkilötietojasi myös itsenäisesti kirjautumisen yhteydessä.

Oikeus pyytää tietojasi poistettavaksi

Sinulla on oikeus vaatia tietojasi poistettavaksi (oikeus tulla unohdetuksi). Voit myös itse poistaa tietojasi omahoito-ohjelmissa. Huomioithan että digihoitopoluilla tietojesi poistaminen ei ole välttämättä mahdollista lakisääteisten säilytysvelvollisuuksiemme vuoksi.

Oikeus saada tietosi siirrettyä

Sinulla on oikeus pyytää antamasi tiedot koneluettavassa muodossa ja, mikäli tämä on teknisesti mahdollista, oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee esimerkiksi päiväkirjamerkintöjäsi tai muita syöttämiäsi tietoja.

Oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus joissain tapauksissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä merkitsee, että meillä on vain oikeus säilyttää henkilötietoja mutta ei käyttää niitä muulla tavoin. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos vaadit henkilötietojesi poistamista tai korjaamista. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin siihen asti, kunnes tietojesi ajantasaisuus on tarkoitettu tai kunnes päätös tietojen poistamisesta on tehty.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Tietosuoja on meille tärkeä asia ja toivomme aina, että jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, olet yhteydessä meihin. Jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on loukattu tai henkilötietojen käsittely rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, sinulla on myös oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavirastolle. Saat lisätietoja oikeuksistasi Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkopalvelusta (Tietosuoja.fi).

Päivitetty  19.12.2019