Käyttöehdot ja vastuut: Terveyskylä.fi kaikille avoin puoli

​​​Käytön ehdot

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Sivuja käyttämällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja. Terveyskylä-palveluiden eri o​sapalvelut/talot voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erit​yisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

​​Viittaaminen

Terveyskylän sisällöistä saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia, kunhan lähde ilmoitetaan. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa julkaisuissa muodossa www.terveyskyla.fi/ talon nimi

Esimerkkejä

  • Tekstiviite:  (Turvotuksen estohoito, Terveyskylä, Haavatalo)
  • Kirjallisuusluettelo : Turvotuksen estohoito Terveyskylä, Haavatalo. Verkko-osoite: https://www.terveyskyla.fi/haavatalo/omahoito/turvotuksen-estohoito luettu: 19.11.2019

Palveluntuottaja

Terveyskylän palveluita kehittävät ja tuottavat Suomen yliopistossairaanhoitopiirit.  Vastuullisena palvelutuottajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Yhteystiedot: Paciuksenkatu 25, 00290 Helsinki. Puh. 09 4711.

Muutokset

Terveyskylällä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Terveyskylällä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Terveyskylän palvelut ja sisällöt on​ laadittu luotettavan, turvallisen ja näyttöön perustuvan tiedon pohjalta.  Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien erikoisalojen ja klinikoiden vastaavien toimijoiden tarkistamat sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisten tuottamat sisällöt ovat laadukasta ja turvallista terveystietoa.

Terveyskylän informaatio on tarkistettua ja asianmukaista, mutta se on yksittäisen sivujen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavaa. Näin ollen Terveyskylän avoimen puolen sisällöt tai ohjeet eivät korvaa terveydenhoidon ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon. 

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit eivät ole velvoitettuja toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustoissa mainittujen sisältöjen tai periaatteiden mukaan. Sairaanhoitopiirit eivät myöskään ota vastuuta palvelusisältöjen yksilöllisestä ymmärtämisestä, soveltamisesta, ohjeiden noudattamisesta tai lukijakohtaisesta tulkinnasta.

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit eivät ota hoitovastuuta Terveyskylän avoimen puolen sivujen käyttäjistä, eli hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla.

Terveyskylä ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Terveyskylä ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Terveyskylän www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan informointi- ja tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Terveyskylä ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Terveyskylä-verkkopalvelun tekijänoikeus ja muut siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS-kuntayhtymälle, Suomen yliopistollisille sairaanhoitopiireille tai kolmansille osapuolille. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisältöä saa käyttää opiskelu- ja opetustarkoituksessa lähteen mainiten. (katso yltä kohta viittaaminen). Toivomme ilmoitusta opetuskäytöstä osoitteeseen info@terveyskyla.fi.

 Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Terveyskylän antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

Terveyskylän avoimella puolella ei kerätä henkilötietoja. Rekisteröitymistä tai kirjautumista edellyttävissä Terveyskylän palveluissa on omat rekisteriselosteet.

Sivujen käyttötiedot ja evästeet

Terveyskylä kerää, käsittelee ja analysoi tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Terveyskylä voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Terveyskylän verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat Terveyskylän verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä Terveyskylä voi kehittää verkkosivujaan sekä varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Käyttämällä Terveyskylää hyväksyt evästeiden käytön. Terveyskylä voi evästeiden avulla tallentaa anonymisoituna mm. käyttäjän IP-osoitteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, käytetyn selaintyypin (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Terveyskylä saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta informaation kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä eri sivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki ilmoitukset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Terveyskylän ilmoituksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten.

Käyttäjän selain hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi halutessaan muuttaa selaimen asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Terveyskylän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä Terveyskylä siten takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Palvelu sisältää kolmansien osapuolien yhteisöliitännäisiä ja teknisiä työkaluja. Terveyskylän etusivulle on upotettu Terveyskylän Facebook ja Twitter tilit . ​Mittaus- ja analyysipalveluna käytetään Google Analyticsiä ja sen rinnalla Hotj​aria lähinnä käyttäjäkyselyiden toteuttamiseen. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Terveyskylä vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Terveyskylän www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.


 

Päivitetty  13.1.2020