Ammattilaiset kertovat, miten hyödyntävät Terveyskylää työssään

Terveyskylää käytetään asiakas- ja potilasohjauksessa, oman ammattitaidon kehittämisessä ja perehdytyksessä.  Terveyskylä on myös vakiintunut osa opetusta sairaanhoitoalan oppilaitoksissa. Tutustu Sairaanhoitajapäivillä tehtyihin haastatteluihin ja saa ideoita omaan työpäivääsi.

 

Kyllä

Päivitetty  12.12.2022