Siirry sivun sisältöön

Lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet

Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa potilaasta herännyt huoli sosiaalitoimelle. Tämä velvollisuus on kirjattu lastensuojelulakiin, sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Kyse on ilmoitus- ja yhteydenottovelvollisuuksista.

Lainsäädännöllä on haluttu varmistaa, että havainnot potilaan tilanteesta ja mahdollisesta sosiaalipalveluiden tarpeesta välittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välillä. Terveydenhuollossa tiivis yhteistyö sosiaalihuollon kanssa on tärkeä huomioida potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja hyvän hoidon varmistamiseksi.