Siirry sivun sisältöön

Usein kysytyt kysymykset e-terveyspalveluista

Oletko miettinyt e-terveyspalveluiden käyttöä, mutta kaipaat vielä lisätietoa käyttämiesi palveluiden toiminnasta. Sivustolle on koottu vastauksia e-terveyspalveluihin liittyviin kysymyksiin ja huoliin. 

Ei ole, vaan palveluita voivat käyttää kaikki kansalaiset. Iäkkyys ei ole este käytölle - päinvastoin monet iäkkäämmät Terveyskylän käyttäjät ovat kokeneet palvelut hyvin hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Kun kyse on alle 12-vuotiaasta lapsesta, voi huoltaja aina asioida tämän puolesta lapsen hoitoon liittyvissä asioissa.

E-terveyspalveluiden käyttö on turvallista. Hoidon osana käytettävät e-terveyspalvelut, kuten Terveyskylän digihoitopolut tai Omakannasta omien tietojen katseleminen, edellyttävät vahvaa sähköistä tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Vahvalla tunnistautumisella varmistetaan, että juuri sinä kirjauduit sisään. Kukaan ulkopuolinen ei pääse näkemään terveystietojasi.

E-terveyspalveluissa voit asioida myös toisen puolesta, mikäli sinulla on siihen virallinen lupa. Esimerkiksi huoltajuus, valtakirjan tai edunvalvontapäätös antavat sinulle mahdollisuuden toisen puolesta asiointiin. Yli 12-vuotiailta tarvitaan aina suostumus hänen puolestaan asiointiin.

Terveyskylän e-terveyspalvelut on tehty mahdollisimman helppokäyttöisiksi, eivätkä ne siten ole vaikeita käyttää. Ne on suunniteltu käyttäjää ajatellen yhdessä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Jos sinulla on käytössä jokin Terveyskylän palvelu kuten sinulle lähetteen myötä avattu digihoitopolku, voit kysyä apua sinua hoitavalta ammattilaiselta.

Mikäli sinulla on jokin muu Terveyskylän käyttöön liittyvä huoli, saat apua, kun otat yhteyttä palautekanavan kautta, esität siellä avunpyynnön ja valitset vaihtoehdon "Haluan, että minuun ollaan yhteydessä sähköpostitse".

Jos asiasi koskee omaa hoitoasi, otathan suoraan yhteyttä omaan hoitoyksikköösi tai alueellisiin terveyspalveluihin.

Kasvokkaiset tapaamiset on aina mahdollista säilyttää, vaikka käyttämäsi e-terveyspalvelu mahdollistaisikin hoidon digitaalisen järjestämisen.

Monien sairauksien hoidossa ja terveyden ylläpidossa tarvitaan hoidon onnistumiseksi myös kasvokkaisia tapaamisia terveydenhuollon ammattilaisen kanssa , eivätkä ne tule poistumaan. E-terveyspalveluita suunniteltaessa mietitään huolella yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa, missä tilanteissa hoitoa tai asiakaspalvelua kannattaa tarjota netin kautta ja milloin esimerkiksi käyntejä etävastaanottona tai chattina.

E-terveyspalvelut on suunniteltu tukemaan terveytesi hoitamista parhaalla mahdollisella tavalla. Usein niitä käytetään perinteisen terveydenhuollon rinnalla. Sopivissa tilanteissa niitä voidaan käyttää myös jopa perinteisen hoidon sijaan, mikäli se on myös asiakkaan mielestä hänelle sopiva vaihtoehto.

Terveyskylän digihoitopoluilla kaikki toiminta tapahtuu netin välityksellä ammattilaisen seuratessa ja opastaessa asiakasta etänä. Tämä on ollut monien asiakkaiden mielestä erinomainen mahdollisuus sen helppouden vuoksi, kun ammattilaista ei ole välttämätöntä nähdä kasvotusten. Mikäli digipalvelut eivät kuitenkaan riitä, asiakas ei koskaan jää yksin, vaan tällöin hoitosuunnitelmaa muutetaan. Kaikkia e-terveyspalveluita ei siten ole pakko käyttää, ja on aina mahdollista palata perinteisen hoidon pariin, mikäli koet etteivät e-terveyspalvelut, kuten etävastaanotot, sovi sinulle.

Parhaimmillaan e-terveyspalvelut helpottavat yhteydenpitoa hoitohenkilökunnan kanssa sekä vähentävät sairaalaan matkustelun ja kotiin postitettavien paperisten ohjeiden määrää. Puhelinsoittojen tarve voi vähentyä esimerkiksi Usein kysytyt kysymykset -palstan tai chatbottien ansiosta.

Kun käytät e-terveyspalveluita, terveydenhuollon ammattilaisilla jää todennäköisesti jopa enemmän aikaa keskustella kanssasi sinulle tärkeistä asioista.

Julkisen terveydenhuollon e-terveyspalvelut ovat toistaiseksi asiakkaille maksuttomia. Hoidon todelliset kustannukset maksaa kotikuntasi.

Kaikille avoin tieto on täysin maksutonta, ja pääset etsimään ja hyödyntämään tietoa esimerkiksi Terveyskylän taloista missä ja milloin vain.

E-terveyspalvelut tukevat kestävän kehityksen mukaista toimintaa monin tavoin.

Automatisoimalla potilaiden hoidon rutiinityötä voimme pienentää ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi jos hoitajan, sihteerin ja lääkärin tarvitsee tulostaa vähemmän potilasohjeita, infokirjeitä ja muuta potilaspostia, paperin kulutus pienenee.

Toisaalta etähoito säästää asiakkaan matkustamiseen kuluvaa aikaa kun matkustaminen vähenee, ja tämän myötä myös liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät.

Ammattilaisten mahdollisuus joustavaan etätyöhön tehostaa muun muassa vastaanottotilojen käyttöä. Myöhemmin tulevaisuudessa esimerkiksi parkkipaikkoja tarvitaan vähemmän, kun monet asiat kasvavissa määrin eivät enää vaadi matkustamista terveydenhuollon toimipisteelle, vaan asian voi hoitaa kotoa käsin.

Etähoito on vaikuttavaa ja tehokasta. Palveluita on monia erilaisia, ja ne tuovat mukanaan myös monia sellaisia hyötyjä, joita perinteisissä palveluissa ei ole voitu saavuttaa.

E-terveyspalveluja kehitetään jatkuvasti sellaisiksi, että niistä hyötyvät sekä asiakkaat että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot.

Terveyskylän digihoitopolut on suunniteltu huomioiden se, millaisia terveyshyötyjä vastaavien e-terveyspalveluiden asiakkaat ovat maailmalla saaneet. Myös olemassa oleva tieteellinen tutkimus on huomioitu Terveyskylän digihoitopolkujen suunnittelussa.

Tieteellisiä tutkimuksia tehdään ja tietoa kerätään jatkuvasti, jotta e-terveyspalvelut olisivat mahdollisimman tehokkaita. Monet tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat tuloksiltaan kannustavia. Terapeuttien ohjaamien nettiterapioiden, joita on Terveyskylän Mielenterveystalossa, on tutkimuksissa todettu olevan tuloksiltaan yhtä hyviä kuin perinteisten masennus- ja ahdistussairauksien hoidon.

Useasta digihoitopolusta on meneillään tieteellisiä tutkimuksia, joista on odotettavissa tuloksia seuraavien vuosien aikana. Jos sinua pyydetään osallistumaan digihoitopolun tutkimukseen, kannustamme sinua osallistumaan. Se on arvokas tapa saada lisää tutkimustietoa etähoidon tehokkuudesta.

Päivitetty 18.3.2022