Siirry sivun sisältöön

Saavutettavuus

Saavutettavuus tekee digitaalisten palveluiden käyttämisestä helpompaa jokaiselle käyttäjälle.

Saavutettavuus tekee digitaalisten palveluiden käyttämisestä helpompaa jokaiselle käyttäjälle. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni voi käyttää digitaalisia palveluita, kuten myös e-terveyspalveluita, mahdollisimman helposti. Se tarjoaa kaikille käyttäjille yhtäläiset mahdollisuudet toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Saavutettavuusdirektiivi tulee huomioida julkisen terveydenhuollon verkkopalveluissa.

Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä on siten samankaltainen asia kuin esteettömyys on fyysisessä ympäröivässä maailmassamme, kun liikkumisesta on pyritty tekemään kaikille mahdollisimman helppoa.

Kun sähköiset palvelut ovat saavutettavia, voi palveluiden käyttäjä toimia sivustoilla ja erilaisissa palveluissa sujuvasti ilman käyttöä haittaavia esteitä. Käytössä on myös erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat sähköisten palveluiden käyttämistä.

Käytännössä saavutettavuuden huomioiminen parantaakin palveluiden laatua siten, että palvelut ovat havaittavampia, hallittavampia, ymmärrettävämpiä ja toimintavarmempia. Tämä hyödyttää jokaista käyttäjää.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki sähköisten palveluiden käyttäjät, mutta erityisesti he, joilla on esimerkiksi:

  • kuulo- tai näkövamma

  • ymmärtämisen ja oppimisen vaikeuksia

  • motorisia toimintarajoitteita

  • ikääntymisestä aiheutuvia toimintarajoitteita

  • tilapäisiä toimintarajoitteita

Tällöin myös käyttäjä, jolla on jokin yllä mainituista rajoitteista, voi käyttää myös e-terveyspalveluita sujuvasti ja turvallisesti. Tarjolla on usein myös käyttöä helpottavia apuvälineitä, joita voi hyödyntää myös Terveyskylässä asioidessa.

Saavutettavuus tulee esiin sekä palveluiden sisällöissä, niiden käyttöliittymässä, että teknisessä toteutuksessa.

Terveyskylässä palveluihin tehtyjen saavutettavuusparannusten myötä palvelua on entistä helpompi selata eri tavoilla, eri välineillä ja vaikkapa erilaisissa ympäristöissä. Jotkin saavutettavuutta lisäävistä asioista ovat kaikkien käyttäjien havaittavissa, kun taas osa ilmenee vain erilaisia apuvälineitä käyttäville.

Jos käyttäjän on helpompi selata palveluita esimerkiksi näppäimistöllä, on selaaminen luontevaa, loogista ja johdonmukaista. Jos käyttäjällä on käytössään ruudunlukija, saa hän ruudunlukijan kautta kaiken oleellisen informaation – myös sellaisen, joka ei ole ruudulla sellaisenaan luettavissa tekstimuodossa, kuten kuvat ja toimintopainikkeiden ohjeet.

Lisäksi visuaalinen anti palveluissa on entistä havaittavampaa ja informatiivisempaa, ja jatkossa muun muassa kuvia, infograafeja ja videoita voidaan tarkastella myös tekstimuotoisena: joko litteroituna tai tekstitettynä.

Saavutettavuuden myötä myös palveluiden sisällöt ovat entistä ymmärrettävämpiä ja helppolukuisempia, ja niitä voidaan tarkastella monella eri tavalla ja laitteella.

Terveyskylä kehittää jatkuvasti saavutettavuuttaan, jotta palveluiden käyttö olisi jatkossakin jokaiselle sujuvaa ja selkeää.

Päivitetty 18.3.2022