Siirry sivun sisältöön

E-terveyspalveluiden sanasto

E-terveyspalveluiden sanaston avulla otat haltuun e-terveyspalveluiden termit ja opit lisää eri palveluista.

​Tämän hakutoiminnallisuuden avulla voit ottaa haltuun e-terveyspalveluiden termit ja oppia lisää eri palveluista!

 • A

  • Apotti

   Apotti on alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Loviisa, Inkoo ja Siuntio. Apotin tavoitteena on muun muassa yhtenäiset toimintatavat sekä asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja laadukas toiminta.

 • C

  • Chat

   Chat on verkossa oleva palvelu, jossa ihminen vastaa kirjoitettuihin kysymyksin reaaliaikaisesti. Mikäli kysymyksiin vastaa tietokoneohjelma, kyseessä on chatbot.

  • Chatbot

   Verkkosivuilla oleva tietokoneohjelma, “robotti” joka vastaa keskustelunomaisesti etukäteen ohjelmoituihin dialogeihin. Chatbot voi olla neuvova tai antaa sinulle hoito-ohjeita tai se voi kerätä tietoa taikka ohjata oikeaan hoitopaikkaan. Joidenkin e-terveyspalveluiden chatboteissa on mahdollisuus siirtyä keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa, mikäli asiakas toivoo lisätietoja vielä chatbotin kanssa keskusteltuaan.

 • D

  • Digihoitopolku

   Digihoitopolku on Terveyskylän digitaalinen palvelu, joka täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä. Digihoitopolulla potilas saa sairauteensa tai hoitoonsa liittyvää tietoa, tukea, vertaistukea ja valmennusta, ja voi pitää yhteyttä hoitaviin ammattilaisiin esimerkiksi viestein, chatissa tai etävastaanotolla. Myös nettiterapiat ovat digihoitopolkuja. Digihoitopolun voi saada käyttöön erikoissairaanhoidossa hoidon, terapian tai toimenpiteen yhteydessä lähetteen kautta. Digihoitopolut ovat usein matalan kynnyksen palveluita. Niiden käyttö on potilaalle maksutonta.

 • E

  • E-terveyspalvelu

   E-terveyspalvelut ovat monipuolisia terveydenhuollon digitaalisilla kanavilla tarjottavia palveluita, joiden käytössä hyödynnetään mobiililaitetta eli tietokonetta, kännykkää tai tablettia, sekä internet-yhteyttä. E-terveyspalvelut on tehty kaikille kansalaisille ja potilaille, ja ne on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja selkeäksi.

   Usein e-terveyspalvelut täydentävät perinteistä terveyden- ja sairaanhoitoa sekä vastaanottokäyntejä sekä tarjoavat luotettavaa ammattilaisten tuottamaa tietoa. E-terveyspalvelu voi sisältää myös sähköistä asiointia. Sanan edessä oleva e-kirjain tulee sanasta "electronic", ja tarkoittaa digitaalisuutta eli sähköisyyttä.

  • Erikoissairaanhoito

   Erikoissairaanhoito on terveydenhuoltolaissa säädettyä lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen palvelua, jota annetaan sairaaloissa ja johon tarvitaan lähete. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaavat yleisestä erikoissairaanhoidon suunnittelusta, ohjauksesta sekä valvonnasta. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat sairaanhoitopiirien järjestämiä, mutta myös yksityiset toimijat voivat tarjota erikoissairaanhoidon palveluita.

  • Etähoito

   E-terveyspalveluissa etähoito on turvallista ja vuorovaikutteista terveyden tai sairauden hoitamista digitaalisia kanavia hyödyntäen. Asiakas saa sairauteensa tai sen hoitoon liittyvää tietoa ja tukea ja esimerkiksi vertaistukea ja valmennusta sekä voi seurata hoitonsa etenemistä. Lisäksi hän voi pitää yhteyttä omaan hoitopaikkaansa ja hoitavaan ammattilaiseensa esimerkiksi viestein, chatissa tai etävastaanotolla.

  • Etävastaanotto

   Etävastaanotto on internet-yhteydellä tapahtuva terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotto, jossa ammattilainen ja potilas kohtaavat videoyhteydellä. Etävastaanotto sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin, jossa potilaan ja ammattilaisen fyysistä kohtaamista ei tarvita.

 • I

  • Itsehoito-ohjelma

   Itsehoito-ohjelma tarkoittaa Terveyskylässä avointa verkkokurssia. Itsehoito-ohjelmat ovat itsenäiseen terveyttä edistävien toimien tukemiseen suunniteltuja palveluita, joihin pääset luomalla tilin ja kirjautumalla Omapolku-palveluun. Itsehoito-ohjelmiin ei tarvitse lähetettä, vaan ne ovat kaikkien käytettävissä.

 • L

  • Lähete

   Lähete on lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä sähköinen asiakirja, jolla potilas voidaan lähettää eteenpäin hoitoon tai tutkimuksiin. Esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tarvitaan lähete.

 • M

  • Maisa

   Maisa on asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin sähköisen asioinnin portaali ammattilaisen ja kansalaisen välillä. Maisassa kansalainen pääsee hoitamaan omia sosiaali- ja terveysasioita missä ja milloin vain. Vuoden 2020 lopusta lähtien Maisan käyttö on mahdollista kaikissa HUSin toimipisteissä.

   Maisa-portaalissa voit:

   • kysyä ammattilaisen neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön

   • katsoa ja täydentää sosiaali- ja terveystietojasi

   • tarkastella tutkimustuloksia

   • varata ja peruuttaa aikoja

   • vastata kyselyihin ennen vastaanottoa

   • tallentaa mittaustuloksia omahoidon seurantaa varten

   • hyödyntää etävastaanottoa eli videokäyntiä

   • pyytää reseptin uusintaa siirtymällä Omakanta-palveluun ilman uutta kirjautumista.

   Voit valmistautua käynnille kotona täyttämällä hoitoon liittyvät tarkentavat esitieto- ja kyselylomakkeet rauhassa etukäteen.

 • N

  • Nettiterapia

   Mielenterveystalon tarjoamat nettiterapiat ovat digihoitopolkuja, joita HUS tuottaa. Nettiterapia on tehokas matalan kynnyksen hoitomuoto, joka perustuu itsenäiseen työskentelyyn nettiterapeutin eli ammattilaisen seuratessa ja ohjatessa etenemistä. Nettiterapiaa voi toteuttaa tehdä itselle sopivaan aikaan missä vain. Nettiterapiat ovat Suomessa asuville maksuttomia.

 • O

  • Omahoito

   Omahoito eli itsehoito e-terveyspalveluiden osana tarkoittaa oman terveyden hoitamista ja edistämistä digitaalisesti saatavissa olevan tiedon ja itsenäiseen hoitoon suunniteltujen palveluiden, kurssien ja ohjeistusten mukaan. Omahoitoa voi toteuttaa itse omalla ajallaan, ilman hoitosuhdetta terveydenhuollon ammattilaiseen. Terveyskylässä on monia omahoito-ohjelmia ja erilaisia oppaita, joista saa tietoa, ohjeita ja tukea.

  • Omakanta

   Omakanta on kansalaisen omien terveystietojen ja reseptien verkkopalvelu, jonka kautta on mahdollista muun muassa pyytää reseptien uusimista ja tarkastella omia terveystietoja. Kaikki reseptit määrätään ja toimitetaan nykyisin Kanta-palvelujen kautta, joihin myös Omakanta kuuluu.

  • Omaolo

   Omaolo on kansallinen digipalvelu. Se on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Mukana ovat Espoo, Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.

  • Omapolku

   Terveyskylän Omapolku on terveydenhuollon digitaalinen palvelukanava, joka sisältää e-terveyspalvelua ja sähköistä asiointia. Omapolulla potilas voi olla aktiivinen omaan hoitoonsa liittyvissä asioissa 24/7. Potilaan terveystiedot ja hoito-ohjeet kulkevat aina mukana. Palvelun käyttö on potilaalle maksutonta.

  • Omatietovaranto

   Omatietovaranto on Kanta-palvelujen Omakantaan liittyvä tietovaranto, jonne kansalainen voi hyvinvointisovelluksilla tallentaa hyvinvointitietojaan.

  • Omavointi

   Palvelu, jonka kautta potilaat voivat osallistua hoitoonsa välittämällä tietoa voinnistaan hoitavalle lääkärille ja hoitohenkilökunnalle. Palvelu löytyy osoitteesta omavointi.fi, ja on käytössä seuraavissa:

   • EKSOTE - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

   • HUS - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

   • KSSHP - Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

   • KYS - Kuopion yliopistollinen sairaala

   • LPSHP - Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

   • OYS - Oulun yliopistollinen sairaala

   • TYKS - Turun yliopistollinen keskussairaala

   • Soite - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

   • Kymsote - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

   • Satasairaala - Satakunnan sairaanhoitopiiri

   • PHHYKY - Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

   • LSHP - Lapin sairaanhoitopiiri

 • P

  • Perusterveydenhuolto

   Suomessa perusterveydenhuolto on kaikkien saatavilla olevaa terveydenhuollon palvelua, jonka tarkoitus on tukea ja edistää väestön terveyttä. Perusterveydenhuoltoa tarjoavat muun muassa terveyskeskukset, neuvolat, koulu- ja työterveyshuolto, sekä hammashuolto. Perusterveydenhuollosta potilas voidaan tarvittaessa lähettää jatkotutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon.

  • Puolesta-asiointi

   E-terveyspalveluissa puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta-asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

   Toisen henkilön puolesta voivat asioida:

   • alaikäisen lapsen huoltajat

   • lähiomaiset, joilla on valtakirja asioida ikääntyneen vanhemman puolesta

   • edunvalvojat

 • S

  • Saavutettavuus

   Saavutettavuus on digitaalisten palveluiden toteutusta siten, että ne ovat mahdollisimman käytettäviä kaikille käyttäjille. Saavutettavuus verkkopalveluissa on kuin esteettömyys fyysisessä maailmassa:

   • Verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla, se on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.

   • Verkkopalvelun sisältö on ymmärrettävää ja helposti omaksuttavaa.

   Voit lukea saavutettavuudesta lisää E-terveyspalveluiden oppaasta.

  • Sähköinen asiointi

   Sähköinen asiointi on asioiden hoitamista internetin kautta, ja se kuuluu osaksi e-terveyspalveluita. Terveydenhuollossa sähköinen asiointi on esimerkiksi ajanvarausta, muuttamista tai perumista, reseptien uusimista, laboratorio- ja kuvantamistutkimustulosten katselua, lomakkeiden täyttämistä ja viestien lähettämistä.

 • T

  • Terveyskylä

   Asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

  • Tietosuoja

   Tietosuojalla taataan henkilötietojen, kuten potilas- ja asiakastietojen, yksityisyyden suojaaminen tietoja käsitellessä. Kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien ja järjestäjien on lain mukaan järjestettävä asianmukainen luottamuksellisten tietojen kerääminen ja käsittely.

  • Tietoturva

   Tietoturvalla varmistetaan, että henkilötiedot turvataan ulkopuolisilta teknisillä ja mahdollisesti muilla toimilla. Tietoturvan myötä estetään tietovuodot, taataan järjestelmien toimivuus ja säilytetään tiedon luottamuksellisuus. Tietoturva onkin eräs tapa toteuttaa tietosuojaa. Lain mukaan jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajan ja järjestäjän on järjestettävä asianmukainen tietoturva.

 • V

  • Vahva tunnistautuminen

   Vahva tunnistautuminen tarkoittaa e-terveyspalveluissa sitä, että asiakas tunnistetaan luotettavasti kirjautumista vaativissa palveluissa sähköisin keinoin ennalta määritetyllä menetelmällä. Kirjautumisessa voidaan tällöin käyttää esimerkiksi joko mobiilivarmennetta, verkkopankkitunnuksia tai sähköistä henkilökorttia. Kaikki palvelut, kuten kaikille kansalaisille avoin tieto ja chatbotit, eivät kuitenkaan edellytä kirjautumista.

  • Vertaistuki

   Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä. Vertaistukea voi saada monista eri palveluista niin sähköisesti kuin kasvotustenkin.