Siirry sivun sisältöön

Uusi digihoitopolku sujuvoittaa lymfoomapotilaiden hoitoa ja seurantaa

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) syöpätautien poliklinikalla on kehitetty lymfoomapotilaan digihoitopolkua yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) syöpäkeskuksen kanssa. Nyt polkua pilotoidaan syöpähoitojen jälkeisessä seurannassa olevilla lymfoomapotilailla.

Julkaistu 29.5.2024 klo 11.39

Uusi lymfoomapotilaiden digihoitopolku on tällä hetkellä pilottikäytössä Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Digihoitopolulla potilas saa yleistä tietoa lymfoomasta eli imukudossyövästä, sen hoidoista sekä hoitojen yleisimmistä haittavaikutuksista. Digihoitopolulla esitellään lyhyesti myös Kuopion yliopistollisen sairaalan lymfoomapotilaita hoitavat yksiköt. Digihoitopolku toimii Terveyskylän Omapolku-alustalla.

Terveyskylän Syöpätalon sisältöihin on digihoitopolun kehittämisen ohessa tehty täydennyksiä, jotka tullaan julkaisemaan loppukeväästä. Digihoitopolulla on linkkejä, jotka ohjaavat lisätiedon äärelle Syöpätalon lymfoomaosioon.

Lymfoomapotilaiden hoidon seuranta tapahtuu jatkossa osittain digihoitopolulla

Kun lymfoomapotilas on liitetty digihoitopolulle, osa hänen seurantakäynneistään tapahtuu digitaalisesti. Digihoitopolulta löytyy sähköisen seurantavaiheen oirekyselylomake, jonka potilas voi täyttää itselleen sopivana ajankohtana. Lomakkeessa kysytään mahdollisia lymfooman uusimiseen liittyviä oireita ja syöpähoitojen myöhäishaittoja sekä elämänlaatuun liittyviä asioita. Digihoitopolulla oleva lymfoomapotilas käy suunnitellusti tutkimuksissa, esimerkiksi verikokeissa ja kuvantamistutkimuksissa, paikan päällä sairaalassa tai näytteenottopisteellä.

Sairaanhoitaja tarkastaa potilaan tutkimustulokset ja oirekyselylomakkeen vastaukset. Jos tuloksissa ei ole mitään poikkeavaa, sairaanhoitaja kommentoi potilaan tuloksista potilaalle lyhyesti digihoitopolun viestitoiminnon kautta ja tekee kattavamman tekstin hoitokertomukseen. Potilas voi käydä lukemassa kattavamman tekstin Omakannasta. Jos tutkimustuloksista tai oirekyselylomakkeelta nousee jotain erityistä huomioitavaa, on hoitaja yhteydessä potilaaseen ja konsultoi lääkäriä.

Lymfoomahoitajan toiminta ja digihoitopolku alkoivat käsi kädessä

Lymfoomapotilaan digihoitopolun pilottikäyttö alkoi helmikuun 2024 alussa. Alkuvaiheessa digihoitopolun käyttöä pilotoidaan syöpähoitojen jälkeisessä seurannassa olevilla lymfoomapotilailla. Lymfoomapotilaiden seuranta-aika on yleensä 5–10 vuotta.

Vuoden 2024 alussa myös lymfoomapotilaiden seuranta on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa siirtynyt osin lymfoomahoitajan vastaanotoilla tapahtuvaksi seurannaksi. Lymfoomahoitaja on asiantuntijasairaanhoitaja, joka on perehdytetty lymfoomapotilaiden hoitoon ja seurantaan. Lymfoomahoitajan vastaanottoja on kahtena päivänä viikossa. Vastaava toiminta on jo aiemmin aloitettu rintasyöpäpotilaiden seurantavastaanotoilla.

Digihoitopolku toimii lymfoomahoitajan yhtenä työkaluna. Ne potilaat, jotka eivät ole soveltuvia käyttämään sähköistä digihoitopolkua, pysyvät perinteisessä vastaanotolla tapahtuvassa seurannassa. Jokaisen potilaan kanssa keskustellaan henkilökohtaisesti mahdollisuudesta siirtyä digihoitopolulle ja lopullisen päätöksen tekee potilas itse.

Digiä potilaan hyödyksi

Digihoitopolun mahdollistaa potilaalle ajantasaisen ja asianmukaisen tiedonsaannin vuorokauden ajasta riippumatta. Potilas voi olla yhteydessä lymfoomahoitajaan viestitoiminnon kautta kiireettömissä asioissa hänelle sopivana ajankohtana. Lymfoomahoitaja vastaa viestiin neljän päivän kuluessa.

Digihoitopolun ansiosta lymfoomapotilaan tarvitsee käydä sairaalassa harvemmin. Tämä säästää potilaan aikaa sekä kodin ja sairaalan välisten matkojen kustannuksia.

Juttu perustuu Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistuun uutiseen. Uutista on editoitu. Linkki alkuperäiseen uutiseen Aiheeseen liittyvää -otsikon alla.