Siirry sivun sisältöön

Lasten diabeteksen digihoitopolku vähentää sairaalapäiviä ja vanhempien tulonmenetyksiä

Lasten insuliinipumppuhoidon aloitus digihoitopolulla vähentää jopa 200 osastohoitopäivää ja säästää resursseja. Vanhempien töistä poissaolojen määrä laskee. 

Julkaistu 3.4.2024 klo 17.01

Lasten insuliinipumppupolku on tarkoitettu 3 - 15-vuotiaille potilaille, jotka ovat siirtymässä monipistoshoidosta insuliinipumppuhoitoon. Potilas ja vanhemmat saavat digihoitopolulta tietoa insuliinipumppuhoidosta ja ohjeita pumppuhoidon toteutukseen.

Insuliinipumppuhoitoon siirtyy 60 - 70 % diabetekseen sairastuneista lapsista ja nuorista kahden vuoden sisällä diabetekseen sairastumisesta. Hoidon aloitus on ollut aikaa ja resursseja vievää.

Polun ansiosta useampi potilas voi aloittaa pumppuhoidon

Digihoitopolun etuna on se, että digitaalisen materiaalin hyödyntäminen osana ohjausta säästää hoitohenkilökunnan aikaa. Lääkärikontakti kuitenkin kuuluu edelleen hoitoon: diabeteslääkäri on etäyhteydessä perheeseen kaksi päivää pumpun aloituksen jälkeen ja tarkistaa, onko kaikki lähtenyt sujumaan hyvin, ja perhe tulee diabeteshoitajan vastaanotolle tai etävastaanotolle 2 viikkoa insuliinipumppuhoidon aloituksen jälkeen.

- Digipolun hyödyntäminen mahdollistaa sen, että useampi potilas voi aloittaa pumppuhoidon vuosittain. Perinteisesti insuliinipumppuhoidon aloituksen yhteydessä on oltu kolme päivää sairaalassa, joko vuodeosastolla tai päiväsairaalapotilaana. Kun ennakko-ohjaus insuliinipumpun käyttöön saadaan digihoitopolulta, tulevat pumpulle siirtyjät paremmalla osaamisella varustettuna insuliinipumppuhoidon aloitukseen ja sairaalapäivät on voitu pudottaa yhteen. Kolmipäiväisen osastojakson muuttuminen muutaman tunnin päiväsairaala- tai poliklinikka-aloitukseksi säästää osaston resurssia kaksi päivää potilasta kohden eli yhteenlaskettuna jopa 200 päivää vuodessa, toteaa osastonlääkäri Mari Pulkkinen (HUS).

Potilaat ja heidän vanhempansa hyötyvät siitä, että koulusta ja töistä poissaolo on lyhyempi aiempaan verrattuna. Kaikki insuliinipumppuhoidolle siirtyvät saavat digihoitopululta tasalaatuisen ja kattavan tiedon, eikä saadun tiedon sisältö ja laatu ei ole riippuvainen yksittäisestä ammattilaisesta.

Miten laskelma tehtiin?

HUSin digihoitopolkujen taloudellista vaikuttavuutta arvioitiin yhteistyössä HUS tulosyksikköjen, Tietohallinnon ja KPMG:n asiantuntijoiden kanssa. Projektissa syntyi kustannus-hyöty-laskelmien malli, jota eri yksiköt voivat hyödyntää laskelmisssaan. Kustannus-hyöty laskumallissa lasketaan ammattilaisten ajan säästö (digihoitopolku versus perinteinen hoito), ammattilaisten tuntipalkka, potilaiden määrä vuodessa = vuosittaiset kustannussäästöt HUS tulosyksikölle. Lisäksi tehtiin kumulatiivinen arvio kustannussäästöistä vuoteen 2026.

Digihoitopolku on digitaalinen palvelu, joka täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä. Digihoitopolulla potilaat saavat sairauteensa liittyvää tietoa ja tukea ja voivat pitää yhteyttä hoitaviin ammattilaisiin. Polulle pääsee lääkärin lähetteellä tai hoitosuhteen kautta. Palvelun käyttö on potilaalle maksutonta.

Digihoitopolut löytyvät Omapolku-palvelukanavalta.