Siirry sivun sisältöön

Digihoitopolku mahdollistaa leikkaukseen laihduttavien potilaiden kustannustehokkaan hoidon

Laihdutus toimenpidettä varten –digihoitopolulla yhä useampi potilas saa joustavaa tukea laihduttamiseen, joka mahdollistaa pääsyn riskittömämpään leikkaukseen. Digitaalinen hoito vähentää vastaanottokäyntejä, mikä säästää terveydenhuollon kustannuksia.

Julkaistu 12.4.2024 klo 11.33

Lihavuus lisää leikkausten ja muiden toimenpiteiden riskejä. Tästä syystä joidenkin potilaiden on laihdutettava ennen kuin he voivat turvallisesti päästä toimenpiteeseen. HUS Laihdutus toimenpidettä varten –digihoitopolku auttaa ja ohjaa potilaita pudottamaan painoa ennen leikkausta tai muuta toimenpidettä. Painonpudotus valmistaa potilaan toimenpiteeseen, vähentää komplikaatioiden riskiä sekä jouduttaa toipumista.

Laihdutus toimenpidettä varten -digihoitopolku on tällä hetkellä käytössä tyrä- ja sappipotilailla, mutta sen käyttöä on tarkoitus laajentaa muun muassa ortopediaan ja sappirakkokirurgiaan.

Digihoitopolku tarjoaa tehostetun ja tuetun tavan pudottaa painoa turvallisesti. Painonpudotus perustuu erittäin niukkaenergiaiseen ENE-dieettiin, jolla potilaan paino saadaan putoamaan nopeasti toimenpiteelle vaadittuun painotavoitteeseen. Laihdutusohjelma digihoitopolulla kestää seitsemän kuukautta. Heti ohjelman alussa potilaalle nimetään omavalmentaja, joka on potilaan tukena koko hoitopolun ajan.

Digihoitopolku tuo kustannushöytyjä ja säästää ammattilaisten työaikaa

Laihdutus toimenpidettä varten –digihoitopolku korvaa tai vähentää erikoissairaanhoidon vastaanottokäyntejä. Tämä tuottaa kustannussäästöjä sekä vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten aikaa muuhun potilastyöhön. Kustannushyötyarvioiden mukaan Laihdutus toimenpidettä varten –digihoitopolku säästää terveydenhuollon kustannuksia 11 000–15 000 euroa vuosittain seuraavan parin vuoden aikana. Kustannushyödyt kumuloituvat vuosien mittaan.

Digihoitopolun käyttö lisää terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteettia ja tehostaa potilaiden hoitoa, sillä ravitsemusterapeutit ja muut ammattilaiset voivat polulla palvella useampia laihdutuspotilaita samoilla tai vähemmillä resursseilla. Toimenpiteeseen valmistavan laihdutuksen ohjaus on vähintään yhtä laadukasta digitaalisella hoitopolulla kuin perinteisillä vastaanottokäynneillä ja vertaisryhmissä.

Digitaalisesti ohjattu laihdutus ennen toimenpidettä pienentää komplikaatioiden riskiä toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi digihoitopolun käyttö vähentää mahdollisesti päivystysleikkauksien tarvetta. Tästä säästyneet kustannukset voidaan käyttää potilaiden oikea-aikaiseen ja tuloksiltaan onnistuneeseen elektiiviseen hoitoon. Jos potilas pystytään leikkaamaan päiväkirurgisesti, säästetään yhden osastopäivän kustannukset.

Potilaiden valmistautuminen sekä pääsy toimenpiteisiin tehostuu

Laihdutus toimenpidettä varten -digihoitopolun ansiosta yhä useampi toimenpidettä tarvitseva potilas saa viipymättä tukea laihduttamiseen. Lähetteen hyväksymisen jälkeen potilaan ei tarvitse odottaa esimerkiksi vapaata aikaa ravitsemusterapeutin vastaanotolle, jotta hän voi aloittaa painonpudotusohjelman. Potilaan aikaa ja rahaa säästyy, kun hän voi asioida terveydenhuollon ammattilaisten kanssa digitaalisesti, vaikka omalta kotisohvalta käsin.

Potilaalle hyödyllistä on myös, että luotettavat tietosisällöt sekä ajantasaiset hoito-ohjeet ovat aina saatavilla kootusti digihoitopolulla. Potilas voi tutkia materiaaleja sekä tehdä hänelle annettuja tehtäviä joustavasti omaan tahtiinsa. Lisäksi potilas voi saada vertaistukea osallistumalla ryhmächatteihin muiden Laihdutus toimenpidettä varten –polulla olevien kanssa.

Miten hyötylaskelma tehtiin?

Laihdutus toimenpidettä varten -digihoitopolun taloudelliset hyödyt laskettiin kustannushyötylaskumallin avulla. Laskumalli on tuotettu HUSin tulosyksiköiden, HUS Tietohallinnon ja KPMG:n asiantuntijoiden yhteistyönä.

Laskelmassa otettiin huomioon ammattilaisten työajan säästö, kun he hoitavat potilaita perinteisen tavan sijaan digihoitopolulla, ammattilaisten tuntipalkka ja potilaiden määrä vuodessa. Näiden perusteella laskettiin arvio vuosittaisista kustannussäästöistä HUS tulosyksikölle. Vuosittaisten säästöjen perusteella tehtiin vielä kumulatiivinen arvio vuoteen 2026 mennessä kertyvistä säästöistä.

Laihdutus toimenpidettä varten digihoitopolun laskelmat laadittiin mallin perustella seuraavasti:

  • Digihoitopolulla säästetään ravitsemusterapeutin työaikaa reilu 3,5 tuntia potilasta kohden.

  • Mahdollisesti yhden osastopäivän pois jääminen säästää noin 550 €.

  • Potilaan taloudelliset hyödyt ovat keskimäärin 360 €, kun potilas välttyy työpoissaoloilta ja matkakuluilta digitaalisen hoidon ansiosta.

  • HUS tulosyksikön kumulatiivisen kustannussäästön vuoteen 2026 mennessä arvioitiin olevan noin 50 000 €.

Lue lisää digipolkujen kustannus-hyöty-laskelmista.

Digihoitopolku on digitaalinen palvelu, joka täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä. Digihoitopolulla potilaat saavat sairauteensa liittyvää tietoa ja tukea ja voivat pitää yhteyttä hoitaviin ammattilaisiin. Polulle pääsee lääkärin lähetteellä tai hoitosuhteen kautta. Palvelun käyttö on potilaalle maksutonta.

Digihoitopolut löytyvät Omapolku-palvelusta.