Siirry sivun sisältöön

TerveyskyläPRO-palvelun verkkokurssien laadun parantaminen: laatukriteerit verkkokurssien rakenteelle, käytettävyydelle ja saavutettavuudelle

Osaaminen nähdään yhtenä tärkeimpänä kilpailutekijänä työelämässä, minkä lisäksi sillä on suuri merkitys myös henkilöstön työhyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Myös työelämän osaamistarpeet muuttuvat, minkä vuoksi ammattilaisilta vaaditaan sekä syvällistä osaamista että sen jatkuvaa kehittämistä. Yksi keino vastata näihin työelämän osaamistarpeisiin ovat erilaiset ammattilaisille suunnatut lisä- ja täydennyskoulutukset, joita myös TerveyskyläPRO-palvelu tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattujen verkkokurssien muodossa. Opiskelumuotona verkkokurssit ovat joustavia ja säästävät aikaa, minkä lisäksi ne myös mahdollistavat laadukkaat oppimistulokset.

Verkko-opiskelussa oppimateriaalien laatu vaikuttaa opiskelun onnistumiseen. Yksi keino laadun arvioimiseen on hyödyntää laatukriteerejä, joiden täyttymistä mittaamalla voidaan arvioida, täyttääkö palvelu sille asetetut tavoitteet.

Opinnäytetyön tuotoksena kehitetyt laatukriteerit TerveyskyläPRO:n verkkokursseille sisältävät 41 huomioitavaa tekijää liittyen verkkokurssin rakenteeseen, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Varsinaisten laatukriteerien lisäksi luotiin niiden pohjalta myös erillinen arviointityökalu, jota on mahdollista hyödyntää jo olemassa olevien verkkokurssien kehittämisen tukena.