Siirry sivun sisältöön

Sähköiset palvelut osana sairaanhoitajan työtä

Marianna Järvinen,YAMK-opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoitus oli uudistaa synnynnäisesti sydänvikaisten hoitotyötä ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja ja tuottaa tietoa sähköisten palveluiden mukanaan tuomista muutoksista sairaanhoitajan työnkuvassa.

Tulosten mukaan sairaanhoitajilla on monipuolinen rooli sähköisten palveluiden suunnittelussa, käyttöönotossa sekä palveluiden käytön opastamisessa kollegoille, potilaille ja omaisille. Onnistuneen toiminnanmuutosprosessin taustalla on riittävä, yksilöllisen osaamistason mukainen koulutus, organisaation ja lähijohdon tuki sekä selkeä, kaikille ymmärrettävissä oleva visio uuden palvelun hyödyistä sekä ammattilaiselle että potilaalle tai omaiselle.