Siirry sivun sisältöön

Raskausdiabetesta sairastavien naisten kokemuksia digihoitopolusta

Katja Härkönen, Pro gradu-tutkielma

Ohjaajat:

  • Professori, THT Katri Vehviläinen-Julkunen

  • Tutkijatohtori, TtT Reeta Lamminpää

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata raskausdiabetesta sairastavien naisten kokemuksia digihoitopolusta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten digihoitopolku soveltuu raskausdiabeteksen hoitoon raskausdiabetesta sairastavien naisten näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla digihoitopolun pilottivaiheen käyttäjiltä syksyllä 2018 yhdessä yliopistosairaalassa.