Siirry sivun sisältöön

Kuntoutumistalon kehittäminen Terveyskylässä - Tapaustutkimuksen ja kansallisen Sote-strategian valossa

Iida Myllymäki, YAMK-tutkimus

Kuntoutumistalo.fi-sivusto on sivusto, jossa on tarjolla tietoa ja tukea kuntoutumiseen liittyvistä asioista avoimesti kaikille. Sivusto kehittyy jatkuvasti. Kuntoutumistalon sisällön tuottamiseen on kehittynyt yhteistyötä vaaliva kehittämistapa, jolla varmistetaan, että tuotettava sisältö on kansalaiselle ymmärrettävää, kansallisesti luotettavaa ja palvelee myös Terveyskylän muita taloja.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, miten Kuntoutumistaloa kehitetään, sekä avata perusteet Kuntoutumistalon kehittämisen jatkamiselle. Tuloksia verrataan sosiaali- ja terveysministeriön Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian osa-alueisiin. Tavoitteena on selvittää, miltä osin Kuntoutumistalon kehittäminen tukee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten palveluiden uudistamista.