Siirry sivun sisältöön

Johtajien käsitykset e-palveluiden yleistymisen vaikutuksista hoidon tarpeen arviointitoimintaan – laadullinen tutkimus erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä

Ylilehto Marja, Liljamo Pia, Raatiniemi Lasse ja Kanste Outi

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata johtajien käsityksiä e-palveluiden yleistymisen vaikutuksista hoidon tarpeen arviointitoimintaan erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksessä. Tutkimus aineisto kerättiin syksyllä 2019 teemahaastattelulla.