Siirry sivun sisältöön

Digitalisaation hyödyntäminen kaihileikkauspotilaan hoitopolussa: Potilaslähtöisen ohjauksen kehittäminen digihoitopolun avulla

Kaarina Melarti

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda digihoitopolku Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kaihileikkauspotilaille. Digihoitopolun tavoitteena oli parantaa kaihileikkauspotilaiden ohjauksen saavutettavuutta, ja edistää potilaan ja sairaanhoitajien välistä yhteydenpitoa digihoitopolkua hyödyntäen. Digihoitopolun tavoitteena oli myös parantaa sairaanhoitajien työn suunnittelua ja ajankäyttöä.

Soiten digihoitopolkua käyttävien sairaanhoitajien mielestä potilaslähtöisyys toteutui digihoitopolun käytössä. Potilaan digitaidot huomioitiin ja potilas sai digihoitopolulta laajasti tietoa omasta sairaudestaan ja sen hoidosta. Digihoitopolku lisäsi hoidon saavutettavuutta ja paransi hoitotyön suunnittelua. Digihoitopolku koettiin alussa työlääksi ja resurssit eivät olleet riittävät digihoitopolun luomisvaiheessa.