Siirry sivun sisältöön

Asiakaslähtöinen digihoitopolku - Verkkovalmennus digihoitopolun tekijälle

Tiina Marttila

Opinnäytetyön tarkoituksena ja kehittämistehtävänä oli tehdä verkkovalmennus asiakaslähtöisen digihoitopolun tekemiseen HUSin digihoitopolkuja tekeville ammattilaisille. Tavoitteena oli kehittää HUS digihoitopolkuja tekevien ammattilaisten asiakaslähtöisten digihoitopolkujen tekemisen osaamista ja sitä kautta myös digihoitopolkujen asiakaslähtöisyyttä. Verkkovalmennusta varten tehtiin kartoitus digihoitopolun tekemiseen liittyvistä ohjeista ja kirjallisuuskatsaus asiakaslähtöisyydestä terveydenhuollon digipalveluissa. Ohjeiden kartoitus sisälsi ISO 13485-laadunhallintajärjestelmän, digihoitopolun tekemisen ja projektien ohjeita. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen mukaan digipalveluissa on todettu hyötyjä ja haasteita. Asiakaslähtöisempi toiminta edellyttää muutoksia johtamiseen, asenteisiin ja toimintatapoihin. Avoimuus, osallistaminen, asiakasymmärrykseen pyrkiminen sekä tiedon, taitojen ja tuen lisääminen edistävät parempia tuloksia. Yhteistyötä organisaatioiden sisällä ja välillä tarvitaan, jotta asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin eikä asiointi pirstaloidu. Motivoivaan, vuorovaikutteiseen ja omahoitoa tukevaan sisältöön pitää panostaa. Digipalvelujen ja digitaalisen ohjauksen vaikuttavuudesta, omahoidon digitaalisesta seurannasta, palvelumuotoilun tai Leanin käytöstä ja asiakkaiden osallistamisesta terveydenhuollon digipalvelujen kehittämisessä tarvitaan lisää tietoa.