Tupakoinnin lopettamisen valmennuskurssi

 

Siirry sanastoon

Tupakoinnin lopettamisen valmennuskurssi

Tulosta

Avainsanat: verkkokurssi, tupakoinnin lopettaminen, puheeksiottaminen, leikkauspotilas, Filha, leikkaukseen tulijan talo

​​​Tupakoinnin lopettamisen valmennuskurssi on tarkoitettu operatiivist​en alojen lääkäreille tupakoinnin lopettamisen puheeksioton tuek​si. Kurssilla käydään läpi tärkeimmät syyt ottaa leikkauspotilaan tup​akointi puheeksi vastaanotolla ja annetaan esimerkkejä käytännön tilanteista.

Kurssilla käydään läpi, miten tupa​kasta vieroitus tulee olla organisoitu niin, että potilaalle on tarjolla paras mahdollinen lopettamisen tuki ennen leikkausta. Verkkokurssi keskittyy tupakoinnista aiheutuviin haittoihin leikkauksen kulun ja siitä toipumisen näkökulmasta.​

Verkkokurssin on tuottanut keuhkoterveys​järjestö Filha.​​


​Aloita verkkokurssi TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenh​​uollon ammattilaisena.

Kyllä