Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä

 

Siirry sanastoon

Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä

Tulosta

Avainsanat: verkkokurssi, Terveyskylän palvelut, e-osaaminen, potilasohjaus, opiskelijaohjaus, perehdytys

​​​Terveyskylän eri palveluita voi hyödyntää monilla tavoin esimerkiksi potilasohjauksessa, opiskelija­ohjauksessa, perehdytyksessä sekä omien tietojen ja taitojen lisäämisessä. Tämän verkkokurssin tavoitteena on antaa vinkkejä siihen, miten palveluita voidaan hyödyntää eri näkökulmista.

Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä -verkkokurssi on tarkoitettu kaikille asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille.


​Aloita verkkokurssi TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon amma​ttilaisena.

Kyllä