Kuntodopingia käyttävän potilaan tunnistaminen ja kohtaaminen hoitotyössä

 

Siirry sanastoon

Kuntodopingia käyttävän potilaan tunnistaminen ja kohtaaminen hoitotyössä

Tulosta

Avainsanat: verkkokurssi, doping, kuntodoping, dopingaineet, dopinglinkki, A-klinikkasäätiö

Verkkokurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille ja sairaanhoidon opiskelijoille lisäämään tietämystä ja ammattitaitoa dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilaina sekä heidän kohtaamisesta käytännön potilastyössä.

Kurssi keskittyy kuntoilijoiden dopingaineiden käytön ilmiöihin, käyttäjien tunnistamiseen ja käytöstä aiheutuviin haittoihin terveydenhuoltoalan näkökulmasta. Kurssi sisältää teoriaa, videoita ja pohdintatehtäviä.

Verkkokurssin tuottaa A-klinikkasäätiön ylläpitämä Dopinglinkki.


​Aloita verkkokurssi TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sos​​iaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Kyllä