Hoitava viestintä - näin tuet asiakasta muutoksessa

 

Siirry sanastoon

Hoitava viestintä - näin tuet asiakasta muutoksessa

Tulosta

Avainsanat: verkkokurssi, vuorovaikutus, viestintä, terveet elämäntavat, asiakkaan ohjaaminen

Hoitava viestintä on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu vaikuttavan viestinnän menetelmä. Menetelmän tavoite on helpottaa ammattilaista esimerkiksi terveiden elämäntapojen puheeksi ottamisessa asiakkaan kanssa. 

Lisäksi tavoitteena on opastaa ammattilaista asiakkaan ohjaamisessa niin, että asiakas voi edistää omaa hyvinvointiaan ja kuntoutumistaan.

Verkkokurssilla perehdytään hoitavan viestinnän toteuttamiseen. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta ja niiden alaosioista. Kurssin suoritettuasi tunnet hoitavan viestinnän menetelmän ja osaat hyödyntää sitä työssäsi. 

Verkkokurssin on tuottanut Tyksin perusterveydenhuollon yksikkö​


Aloita verkkokurssi TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palvel​​​uun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Kyllä