TYKS Laadukas ravitsemusohjaus osana elintapaohjausta

 

Siirry sanastoon

TYKS Laadukas ravitsemusohjaus osana elintapaohjausta

Tulosta

Avainsanat: opas, alueellinen, TYKS, ravitsemus, ravitsemusohjaus, elintavat, elintapaohjaus

Elintapaohjaus on tärkeä osa terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Erityisesti elintavat ovat keskeisessä roolissa monien kansansairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, lihavuuden sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisyssä. Tässä oppaassa keskitytään ravitsemusohjaukseen osana elintapaohjausta, ja tuodaan esille keskeisiä asioita laadukkaan ravitsemusohjauksen toteuttamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää ravitsemusohjauksen käytänteitä, jotta ohjaus olisi tasavertaista ja vaikuttavaa yksilön tarpeet huomioiden.

Oppaan sisältö koostuu ravitsemusohjauksen tarpeen tunnistamisen, ruokavaliokartoituksen, ravitsemusohjauksen, suunnitelman, seurannan ja kirjaamisen osioista, jotka tulisi olla osa vaikuttavaa ja laadukasta ravitsemusohjausta. Laadukas ravitsemusohjauksen opas on laadittu terveydenhuollon ammattilaisille elintapaohjauksen tueksi.


​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Kyllä