Tietoa lihavuudesta

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

Tietoa lihavuudesta

Tulosta

Avainsanat: opas, lihavuuden hoito, painonhallinta, ohjaus, ohjaaminen, painonhallintatalo

Ammattilaisen oma riittävä tieto lihavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, ohjaamisen taito ja oikeanlainen asenne o​vat onnistuneen ja laadukkaan lihavuuden hoidon keskeiset tekijät. Lihavuudesta ja laihduttamisesta puhutaan mediassa paljon ja näin ollen potilailla v​oi olla paljonkin virhekäsityksiä, jotka tarvitsevat oikaisemista. Lisäksi oikein toteutettu psykoedukaatio eli tiedon anto perustana käyttäytymismuutosten toteuttamiselle, on osana muuta ohjausta tärkeä hoidon työkalu ja se voi merkittävästi parantaa potilaan omahoidon motivaatiota ja sitoutumista hoitoon.


Kyllä