Tietoa harvinaissairauksien tutkimuksesta ja hoidosta

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

Tietoa harvinaissairauksien tutkimuksesta ja hoidosta

Tulosta

Avainsanat: opas, harvinaissairaudet, tautiryhmät, tunnistaminen, hoito, tieteellinen tutkimus, vertaistuki

Tämä opas on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat harvinaista sairautta sairastavia tai jotka epäilevät potilaallaan mahdollisesti olevan jokin harvinaissairaus.

Kutakin harvinaissairautta on vähän, mutta yhteensä harvinaisia sairauksia on useita tuhansia. Harvinaissairautta sairastavia hoidetaan jokaisella terveydenhoidon tasolla ja jokaisella erikoisalalla kaikissa ikäryhmissä. Sairauden harvinaisuu​s tuo haasteita sen tunnistamiseen sekä hoitoon. Terveydenhoidon ammattilaisen on tärkeää tietää, mistä tietoa ja konsultaatioapua on saatavilla.

Opas on laadittu yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien harvinaissairauksien yksiköiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa.


Oppilaitoskäyttäjät:

Kyllä