Potilaiden informointi ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

Potilaiden informointi ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa

Tulosta

Avainsanat: opas, ionisoiva säteily, kuvantaminen, kuvantamistutkimukset, informointi, tutkimukseen tulijan talo

Potilaiden informointi ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa -opas on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka informoivat potilaita tai heidän läheisiään säteilystä. Oppaasta löydät tietoa esimerkiksi annettavan informaation sisällöstä, informointi­­tavoista ja säteilyn haitta­vaikutuksista. Löyd​ät oppaasta myös eri tutkimuksien keskimääräisiä säteilyannoksia ja tietoa säteilyaltistukseen liittyvästä mahdollisesta riskistä.


Oppilaitoskäyttäjät:

Kyllä