Potilaan ohjaaminen vertaistuen piiriin

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

Potilaan ohjaaminen vertaistuen piiriin

Tulosta

Avainsanat: Tietosisältö, vertaistuki

Potilaan ohjaaminen vertaistuen piiriin -tietosisältö on tarkoitettu ohjeeksi hoitajille, lääkäreille ja muille sote-alan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vakavasti sairastuneita tai vammautuneita potilaita tai heidän läheisiään.

Oppilaitoskäyttäjät:

Kyllä