Lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

Lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet

Tulosta

Avainsanat: opas, ilmoitusvelvollisuus, yhteydenottovelvollisuus, sosiaalitoimi, lastensuojelu, sosiaalihuolto, vanhuspalvelut, opiskelijahuolto, sosiaalityö

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa potilaasta herännyt huoli sosiaalitoimelle. Tämä velvollisuus on kirjattu lastensuojelulakiin, sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Kyse on ilmoitus- ja yhteydenottovelvollisuuksista. 

Lainsäädännöllä on haluttu varmistaa, että havainnot potilaan tilanteesta ja mahdollisesta sosiaalipalveluiden tarpeesta välittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välillä. Terveydenhuollossa tiivis yhteistyö sosiaalihuollon kanssa on tärkeä huomioida potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja hyvän hoidon varmistamiseksi.


Oppilaitoskäyttäjät:

Kyllä