Kipupotilaan kohtaaminen mielenterveystyön ammattilaisena

 

Siirry sanastoon

Kipupotilaan kohtaaminen mielenterveystyön ammattilaisena

Tulosta

Avainsanat: Opas, pitkäaikainen kipu, mieliala, ahdistus, mielenterveys, toimintakyky, potilas, uniongelmia, päihderiippuvuus, masennus

Tämä opas käsittelee kipua biopsykososiaalisena ilmiönä. Oppaassa kerrotaan kivusta kärsivän potilaan kohtaamisesta, psykiatrisista oireistoista kroonisilla kipupotilailla sekä psykiatristen liitännäisoireiden hoidosta.

Opas on tarkoitettu kaikille mielenterveyspalveluissa työskenteleville ammattilaisille: psykologeille, psykiatreille ja psykiatrisille sairaanhoitajille.


Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista pal​veluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Kyllä