HUS Akuutin sydänpotilaan hoito Sydänvalvonta CCU:ssa

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

HUS Akuutin sydänpotilaan hoito Sydänvalvonta CCU:ssa

Tulosta

Avainsanat: opas, alueellinen, HUS, akuutti sydänpotilas, sydänsairaudet, sydänsairauksien talo

​​Akuutin sydänpotilaan hoito Sydänvalvonta CCU:ssa -opas on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat akuutteja sydänpotilaita valvonta- tai vuodeosastoilla. Oppaaseen on koottu akuutin sydänpotilaan hoidon erityispiirteitä HUS:n Meilahden sairaalan Sydänvalvonta CCU:n käytäntöjen mukaisesti. Akuutin sydänpotilaan hoitoon liittyvistä erityisistä hoitotoimenpiteistä on tehty ohjeita hoitohenkilökunnalle.


Oppilaitoskäyttäjät:

Kyllä