Tietoa TerveyskyläPRO-palvelusta

TerveyskyläPRO tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tietoa, tukea ja työvälineitä kliiniseen työhön sekä digitaalisten toimintatapojen ja toiminnan muutoksen edistämiseen. Palvelu toimii kansallisesti.

​​​​​​​​TerveyskyläPRO-palvelu sisältää kattavasti erilaisia tietolähteitä, kuten kliinisen työn oppaita, asiantuntijahaun ja virtuaalikeskuksia. Virtuaalikeskukset kokoavat yhteen aiheittain, erikoisalueittain tai ammattiryhmittäin sisältöjä, palveluita ja työkaluja.

Palvelu täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintatapoja omassa työssä. Lisäksi palvelu vahvistaa ammattilaisten e-osaamista esimerkiksi tarjoamalla valmennuksia digitaalisuuteen liittyvään toiminnan muutokseen.

TerveyskyläPRO-palvelu sisältää somaattisten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon liittyviä sisältöjä ja palveluita. Mielenterveyteen liittyvät ammattilaisten palvelut ja sisällöt löytyvät Mielenterveystalon ammattilaisten osiosta.