TerveyskyläPRO-palvelun käyttöehdot ja vastuut

TerveyskyläPRO-palvelua käyttämällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavassa esitettyjä käyttöehtoja. TerveyskyläPRO-palvelun eri osapalvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, jotka kuvataan kussakin palveluosiossa.

​​Palveluntuottaja

TerveyskyläPRO-palveluita kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tarjoaa ja ylläpitää TerveyskyläPROn teknisen alustan ja toimii vastuullisena palveluntuottajana.

Palveluntuottajan yhteystiedot:

Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00029 HUS

​Puhelinvaihde 09 4711.

TerveyskyläPRO-palvelun sisältöjen vastuullisuudesta, näytön riittävyydestä sekä sisältöjen immateriaalioikeuksien mahdollistamista julkaisuoikeuksista vastaavat kunkin osion tuottajina ja asiantuntijoina toimineet yliopistosairaanhoitopiirit tai muut osioiden tuottajat.

Muutokset

TerveyskyläPRO-palvelun ylläpitäjillä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Terveyskylällä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

TerveyskyläPRO-palvelut ja sisällöt on pyritty laatimaan luotettavaan, turvalliseen ja näyttöön perustuvaan tietoon perustuen. Yliopistosairaanhoitopiirien erikoisalojen ja klinikoiden asiantuntijoiden tarkistamat sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisten tuottamat sisällöt ovat laadukasta ja turvallista terveystietoa.

TerveyskyläPRO-palvelun informaatio on tarkistettua ja asianmukaista, mutta se on yksittäisen sivujen käyttäjän kohdalla vain suuntaa antavaa. Oppaiden ja valmennusten tai muiden sisältöjen ohjeet eivät korvaa terveydenhoidon ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon.

Yliopistosairaanhoitopiirit tai muut terveydenhuollon palvelutuottajat eivät ole velvoitettuja toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustoissa mainittujen sisältöjen tai periaatteiden mukaan, vaan hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla. Sairaanhoitopiirit eivät myöskään ota vastuuta palvelusisältöjen yksilöllisestä ymmärtämisestä, soveltamisesta, ohjeiden noudattamisesta tai lukijakohtaisesta tulkinnasta.

TerveyskyläPRO ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. TerveyskyläPRO ei takaa, että www-sivut toimivat täysin keskeytyksettömästi tai virheettömästi. TerveyskyläPROn www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan informointi-, neuvonta-, tai koulutustarkoitukseen, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin palveluosiokohtaisesti ilmoitettu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

TerveyskyläPRO ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

TerveyskyläPRO-palvelua käyttävä sote-alan ammattilainen on vastuussa itse palvelusisältöjen ymmärtämisestä, tulkinnasta sekä tapauskohtaisesta soveltamisesta.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja niiden perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista materiaalia.

Immateriaalioikeudet

TerveyskyläPRO-verkkopalvelun tekijänoikeus ja muut siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS kuntayhtymälle, yliopistosairaanhoitopiireille tai kolmansille osapuolille. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään.

Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten.

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Terveyskylän antamaa kirjallista lupaa.

Viittaaminen

TerveyskyläPRO-palvelun sisällöistä saa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti, kunhan lähde ilmoitetaan. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa julkaisuissa muodossa ammattilaiset.terveyskyla.fi/sisältö.

Esimerkki:

  • Tekstiviite: Krooniset haavat, TerveyskyläPRO, Haavat-virtuaalikeskus
  • Kirjallisuusluettelo: Kroonisten alaraajahaavojen läheteohjeet, TerveyskyläPRO, Haavat-virtuaalikeskus. Verkko-osoite: https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/oppaat-ja-valmennukset/krooniset-haavat Luettu 19.11.2019

Sivujen käyttötiedot ja evästeet

TerveyskyläPRO-palvelu kerää, käsittelee ja analysoi tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. TerveyskyläPRO voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

TerveyskyläPRO verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat TerveyskyläPRO-verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä TerveyskyläPRO voi kehittää verkkosivujaan sekä varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Käyttämällä TerveyskyläPRO-palvelua hyväksyt evästeiden käytön. TerveyskyläPRO voi evästeiden avulla tallentaa anonymisoituna mm. käyttäjän IP-osoitteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, käytetyn selaintyypin (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella käyttäjiä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

TerveyskyläPRO saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta informaation kohdentamiseen. Tiedon avulla käyttäjä voi nähdä eri sivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki ilmoitukset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan TerveyskyläPRO ilmoituksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten.

Käyttäjän selain hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi halutessaan muuttaa selaimen asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin TerveyskyläPROn tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä TerveyskyläPRO siten takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Palvelu sisältää kolmansien osapuolien yhteisöliitännäisiä ja teknisiä työkaluja. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä TerveyskyläPRO vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin TerveyskyläPRO-palvelun www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke

Koska TerveyskyläPRO-palvelu on osa kansallista Terveyskylä.fi-palvelua, se noudattaa Terveyskylän rekisteriselosteissa ja tietosuojalausekkeissa määriteltyjä käytäntöjä.

Lue lisää:

 

Päivitetty  21.7.2020