Henkilötietojen käsittely TerveyskyläPRO-palvelussa

​​​​Rekisterinpitäjä

Kirjautuessasi TerveyskyläPRO-palveluun tietosi rekisteröidään Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) henkilörekisteriin. Henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii HUS.

Yhteystiedot ja tietosuojavastaavat

Saat yhteystiedot, tiedot tietosuojavastaavista ja lisätiedot henkilötietojesi käsittelystä kunkin sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TerveyskyläPRO-palveluun kirjautuminen edellyttää, että luot ammattilaistilin. Sen avulla tunnistaudut palveluun. Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot: käyttäjätunnus, nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero ja organisaatio, jossa työskentelee.

Käsittelemme henkilötietojasi myös selvittääksemme mahdollisia tietoturvapoikkeamia, esimerkiksi keräämällä tietoja tietoliikennejärjestelmistä ja tietojärjestelmistä.

Organisaatiotunnuksella kirjautuneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu työsuhteeseesi, sopimukseen sekä voimassaolemaan lainsäädäntöön.

VRK-kortilla kirjautuneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Mitä tietoja käsittelemme?

Kirjautumisesi yhteydessä keräämme sinusta seuraavat tiedot: käyttäjätunnus, nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero ja organisaatio, jossa työskentelee.

Organisaatiotunnuksella kirjautuneiden käyttäjien tiedot kerätään omasta organisaatiosta.

VRK-kortilla kirjautuneiden käyttäjien tiedot kerätään sinulta itseltäsi ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestörekisteristä.

Palvelun käytöstä kertyy myös lokia potilas- ja ammattilaisturvallisuuden takaamiseksi.

Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle luovutamme tietojasi?

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille ilman pyyntöäsi. Käytämme kuitenkin palveluntarjoajia järjestelmien ylläpitoon ja näillä tahoilla on tehtävänsä puolesta rajallinen pääsy henkilötietoihisi.

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään viisi vuotta viimeisestä kirjautumiskerrasta.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Mikäli olet kirjautunut TerveyskyläPRO-palveluun ja haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi henkilötiedon osalta, voit olla yhteydessä HUSin keskuskirjaamoon kirjeitse: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja oikeus saada nämä tiedot nähtäväksi.

Oikeus vaatia tietojesi korjaamista

Velvollisuutemme on pitää henkilötietojasi ajan tasalla. Mikäli havaitset että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista.

Oikeus pyytää tietojasi poistettavaksi

Sinulla on oikeus vaatia tietojasi poistettavaksi (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus saada tietosi siirrettyä

Sinulla on oikeus pyytää antamasi tiedot koneluettavassa muodossa ja, mikäli tämä on teknisesti mahdollista, oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus joissain tapauksissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä merkitsee, että meillä on vain oikeus säilyttää henkilötietoja mutta ei käyttää niitä muulla tavoin. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos vaadit henkilötietojesi poistamista tai korjaamista. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin siihen asti, kunnes tietojesi ajantasaisuus on tarkoitettu tai kunnes päätös tietojen poistamisesta on tehty.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Tietosuoja on meille tärkeä asia ja toivomme aina, että jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, olet yhteydessä meihin. Jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on loukattu tai henkilötietojen käsittely rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, sinulla on myös oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavirastolle. Saat lisätietoja oikeuksistasi Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkopalvelusta (Tietosuoja.fi).

 

Päivitetty  21.7.2020