Ajankohtainen

Verkkokurssi auttaa ammattilaista tunnistamaan ja ehkäisemään lapsuusiän sairastamiseen liittyvää traumaattista stressiä

Julkaistu 12.6.2023 10.15

Lapsen ja perheen traumaattinen stressi on tärkeää tunnistaa, jotta se voidaan huomioida hoidossa ja perhe voidaan ohjata tarvittaessa avun piiriin.

TerveyskyläPRO-palvelussa on julkaistu verkkokurssi, joka auttaa ammattilaista tunnistamaan ja ehkäisemään lasten ja perheiden kokemaa, lapsuusiän sairastamiseen liittyvää traumaattista stressiä.

Lapsuusiän sairastamiseen liittyvä traumaattinen stressi tarkoittaa lasten ja heidän perheidensä psykologisia ja fysiologisia reaktioita, jotka liittyvät kipuun, vammoihin, vakaviin sairauksiin, lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja pelottaviin hoitokokemuksiin. Vakavasti sairastuneista tai vammautuneista lapsista ja heidän perheistään jopa 80 prosenttia kokee traumaattisia stressireaktioita.

Verkkokurssi soveltuu kaikille sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vakavasti sairaita tai vammautuneita lapsia ja heidän perheitään. Kurssi ohjaa ammattilaista traumatietoiseen hoitoon ja auttaa tarjoamaan psyykkistä tukea lapselle ja koko perheelle. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi

  • traumaattista stressiä aiheuttavat tekijät
  • traumaperäinen stressihäiriö
  • psyykkisen tuen tarjoaminen hoidon eri vaiheissa
  • perheiden ohjaaminen mielenterveyspalveluihin
  • maahanmuuttajien traumatietoinen kohtaaminen.

Verkkokurssin tekijät

Verkkokurssin sisällön on kirjoittanut psykologian tohtori, psykologi ja traumapsykoterapeutti Krista Koivula. Sisältö on tuotettu yhteistyössä Philadelphian lastensairaalan ja suomalaisten trauma-asiantuntijoiden kanssa. Sisällön tuottamista on tukenut Lastenklinikoiden Kummit. Maahanmuuttajien traumatietoista kohtaamista käsittelevän osion on kirjoittanut psykologi, psykoterapeutti Kati Havo.

- Resilienssi- ja traumatietoinen lähestymistapa tarkoittaa, että sote-ammattilaiset ymmärtävät resilienssiin vaikuttavia tekijöitä ja traumaattiseen stressiin liittyviä reaktioita ja soveltavat tätä ymmärrystään kohtaamisissaan lasten ja perheiden kanssa. Resilienssi- ja traumatietoiset käytännöt voivat lisätä hoitomyöntyvyyttä, terveysvaikutuksia, henkilökunnan hyvinvointia ja kustannustehokkuutta. Pitkällä aikavälillä ne voivat parantaa palveluiden laatua ja auttaa luomaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja inhimillisesti kohtaavan ja hoitavan organisaation, Krista Koivula sanoo.

Verkkokurssin suorittaminen

Verkkokurssi sijaitsee TerveyskyläPRO-palvelussa. Kurssin voi suorittaa kerralla tai osissa. Jos kurssia suorittaa osissa, suoritusta voi jatkaa aina siitä kohdasta, mihin on viimeksi jäänyt.

TerveyskyläPRO-palvelua voivat käyttää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on ammattioikeus Valvirassa. Palveluun kirjaudutaan omilla organisaatiotunnuksilla tai Suomi.fi - tunnistuksen avulla.

Aloita verkkokurssi:

Lue ohjeet kirjautumiseen: