Ajankohtainen

Uusi opas ohjeistaa potilaan vakaumuksen ja kulttuurin huomioimiseen palliatiivisessa hoidossa

Julkaistu 9.6.2020 9.00

TerveyskyläPROssa on julkaistu uusi opas, joka käsittelee potilaiden ja perheiden vakaumuksen ja kulttuurin huomioon ottamista osana kokonaisvaltaista palliatiivista hoitoa.

​​​​​​​

”Palliatiivisessa hoidossa ja hoidossa yleensäkin tunnistetaan, että ihmisessä on useita eri ulottuvuuksia, jotka yhdessä muodostavat ainutlaatuisen yksilön, joka on enemmän kuin osiensa summa. Parhaaseen hoitotulokseen ja inhimilliseen kohtaamiseen päästään, kun otetaan nämä eri ulottuvuudet huomioon hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa”, sanoo HUS Palliatiivisen keskuksen apulaisosastonhoitaja Heli Mikkonen. 

Ammattilaisilla herää usein kysymyksiä siitä, miten potilaan ja potilaan perheen vakaumuksen ja kulttuurin voisi huomioida osana hoitoa. Henkisyys, hengellisyys ja monikulttuurisuus ovat niin monitahoisia ja samalla yksilöllisiä ilmiöitä, että niiden kohtaaminen voi tuntua haasteelliselta. 

”Tärkeintä on olla kiinnostunut ihmisestä, ja kysyä ja kuulla mitä ihminen itse ajattelee, mitä hän toivoo ja mikä hänelle on tärkeää”, Mikkonen pohtii. Tavoitteena on, että opas voisi olla tässä ammattilaisten tukena

Palliatiivinen hoito on henkeä uhkaavaa tai parantumatonta sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä elämänlaatua tukevaa sekä kärsimystä ehkäisevää ja lievittävää kokonaisvaltaista, moniammatillista hoitoa. Osa palliatiivista hoitoa on saattohoito, joka ajoittuu elämän viimeisille viikoille ja päiville. 

​Vakaumuksen ja kulttuurin huomioiminen palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa -opas on tuotettu kansallisena, moniammatillisena yhteistyönä. ​

Tutustu oppaaseen​ TerveyskyläPRO-palvelussa​
(Edellyttää kirjautumisen palveluun)​​