Ajankohtainen

Uusi digitaalinen opas julkaistu: Kipupotilaan kohtaaminen mielenterveystyön ammattilaisena

Julkaistu 8.3.2022 6.00

Oppaassa kerrotaan kivusta kärsivän potilaan kohtaamisesta, psykiatrisista oireistoista kroonisilla kipupotilailla sekä psykiatristen liitännäisoireiden hoidosta.

​​​​​​​​​​​Kipu on yksi yleisimpiä syitä hakeutua hoitoon. Kipu kytkeytyy herkästi unettomuuteen ja mieliala- ja ahdistusoireisiin, joiden hoitoon mielenterveyspalveluiden ammattilaiset ovat erikoistuneet.

Kipua ja mielenterveyden haasteita hoidetaan kuitenkin usein erillisinä ilmiöinä. Taustalla voi vaikuttaa dualistinen ajattelumalli psyykkisen ja fyysisen välillä sekä ammattilaisen kokemus osaamisestaan.

​​Uusi opas on tarkoitettu mielenterveyspalveluiden ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kivusta kärsiviä potilaita. Oppaassa on tietoa kipuun liittyvistä normaaleista psykofyysisistä ja sosiaalisista ilmiöistä, psykiatrisista oireistoista sekä näiden hoitokeinoista. Samalla vastataan niihin tyypillisiin haasteisiin, joihin potilas tai ammattilainen saattavat jäädä jumiin.

​​– Nykyisen ymmärryksen valossa kipu on aina yksilöllinen ja kokonaisvaltainen kokemus. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja mahdollisen psykiatrisen sairastavuuden hoitaminen ovat keskeinen osa kivunhoitoa. Näin myös mielenterveyden ammattilaisilla on merkittävä rooli ja tietotaito kivusta kärsivän potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa, toteaa yksi oppaan tekijöistä, psykologi Essi Grén HUS Kipuklinikalta.

Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.​

TerveyskyläPRO-palvelun digitaaliset oppaat, tietosisällöt ja kokoelmat toimivat tukena arjen kliinisessä työssä ja yhtenäistävät työkäytänteitä kansallisesti. Opas löytyy myös Kivunhoidon virtuaalikeskuksesta, joka kokoaa yhteen tärkeitä kivunhoidon digitaalisia sisältöjä ja työkaluja.