Ajankohtainen

TerveyskyläPRO-palvelun käyttäjät arvostavat laadukasta sisältöä ja visuaalisuutta

Julkaistu 11.7.2022 7.00

Ammattikorkeakouluun tehty opinnäytetyö selvitti TerveyskyläPRO-palvelun käytettävyyttä sote-ammattilaisten näkökulmasta.

Opinnäytetyöhön haastateltiin sote-ammattilaisia ja kysyttiin heidän kokemuksiaan TerveyskyläPRO-palvelusta. Haastatteluista ilmeni, että käyttäjät arvostivat palvelun sisältöä, rakennetta ja visuaalisuutta. He pitivät sisältöä tieteelliseen näyttöön perustuvana ja luotettavana, rakennetta hyvänä ja palvelua visuaalisesti miellyttävänä.

Kehittämiskohteista haastatellut mainitsivat verkkopalvelussa navigoinnin ja palvelussa käytetyn termistön. Navigointia parantamalla ja termistöä selkeyttämällä verkkopalvelun käytettävyys, käyttäjäystävällisyys ja käyttökokemus voisivat olla entistä paremmat.

Kaiken kaikkiaan haastatellut kokivat, että palvelu on hyödyllinen ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Erityisesti potilaiden ohjaukseen käytettäviä oppaita oli hyödynnetty ahkerasti.

Viimeisten vuosien aikana vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytettävyydelle ovat kasvaneet. Opinnäytteen mukaan verkkopalvelun käytettävyys on hyvä, jos palvelu sopii sille suunniteltuun tehtävään ja vastaa kohderyhmän tarpeisiin. TerveyskyläPRO-palvelua kehitetään jatkuvasti muun muassa pyytämällä käyttäjiltä säännöllisesti palautetta ja tekemällä muutoksia, jotka parantavat verkkopalvelun käytettävyyttä.

Opinnäytetyön on tehnyt Marke Kanerva, ja se julkaistiin Metropolia ammattikorkeakoulussa keväällä 2022.

Tutustu opinäytetyöhön Theseus-tietokannassa:

Tämän ja muita Terveyskylään liittyviä tutkimuksia löydät Terveyskylän tutkimuspankista: