Ajankohtainen

TerveyskyläPRO-palvelun uusi opas tarjoaa työkaluja kognitiivisen kuormituksen vähentämiseen

Julkaistu 3.1.2022 13.15

Opas sopii kaikille sote-alan ammattilaisille, jotka haluavat hallita paremmin omaan työhön liittyvää kognitiivista kuormitusta.

TerveyskyläPRO-palvelussa on julkaistu uusi Aivotyön kuormitus - avuksi kognitiivinen ergonomia -opas. Oppaassa perehdytään kognitiivisen ergonomian käsitteeseen, käydään läpi tyypillisiä kognitiivista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja opitaan, miten kuormitusta voi vähentää.

Kognitiivinen kuormittuminen on aivojen toiminnan kannalta välttämätöntä. Kun kuormitus on kohtuullista ja lyhytkestoista, se voi jopa parantaa psyykkistä toimintakykyä, mutta pitkäkestoinen ja hallitsematon kuormitus on terveydelle haitallista. Jotta vältetään hallitsemattoman kuormituksen tila, kognitiiviseen ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota hyvissä ajoin. Tämän voi aloittaa esimerkiksi tutustumalla oppaan sisältöihin ja hyödyntämällä itselle sopivia kuormituksen vähentämisen työkaluja.

Opas on tuotettu yhteistyössä Suomen yliopistosairaanhoitopiirien työsuojeluasiantuntijoiden kanssa.

Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.