Ajankohtainen

Terveyskylä ja Hotus tiivistävät yhteistyötään

Julkaistu 28.2.2023 15.00

Yhteistyön myötä Hotuksen hoitosuositukset näkyvät laajemmin Terveyskylän sisällöissä.

Terveyskylä ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus tekevät jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteistyösopimus kirjoitettiin tammikuussa 2023. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että Hotus-hoitosuositukset® ja Näyttövinkit® ovat tulevaisuudessa enemmän esillä Terveyskylän sisällöissä.

- On hienoa, että jatkossa käytännön työssä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille on useampia luontevia väyliä saada näyttöön perustuvaa tietoa työnsä tueksi, iloitsee Hotuksen tutkimusjohtaja Arja Holopainen.

Samoilla linjoilla on TerveyskyläPRO-palvelun tuotepäällikkö Minna Rauhala:

- Olemme iloisia yhteistyöstä Hotuksen kanssa. Meille on tärkeää, että Terveyskylä palvelee sote-ammattilaisia mahdollisimman hyvin, ja hoitosuositusten parempi näkyvyys palvelussa edistää tätä tavoitetta.

Hoitotyön tutkimussäätiö tuottaa ja levittää tutkimusnäyttöä ja tukee näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoitus on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai -työntekijästä riippumatta.

Hotus-hoitosuositukset® ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia, joiden avulla pyritään parantamaan hoitotyön laatua ja yhtenäistämään hoitokäytäntöjä. Hotuksen Näyttövinkit® puolestaan ovat järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuvia tiivistelmiä. Niiden tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.