Ajankohtainen

Säteilytutkimuksiin tulevien potilaiden informoinnista julkaistu opas ammattilaisille

Julkaistu 21.6.2021 10.25

Helppokäyttöinen opas on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka informoivat potilaita tai heidän läheisiään säteilystä.

Potilaiden informointi ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa -oppaassa on muun muassa tietoa potilaalle annettavan informaation sisällöstä, informointitavoista ja säteilyn haittavaikutuksista. Oppaasta löytyy myös eri tutkimuksien keskimääräisiä säteilyannoksia ja tietoa säteilyaltistukseen liittyvästä mahdollisesta riskistä.

Säteilylaki ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttävät, että potilas saa etukäteen ymmärrettävää tietoa ionisoivalle säteilylle altistavasta tutkimuksesta sekä sen hyödystä ja mahdollisista haitoista. Riittävä informointi lisää potilaan tietoa ja turvaa itsemääräämisoikeuden, mikä parantaa säteilyturvallisuutta ja vähentää potilaan pelkoja ja ei-oikeutettuja tutkimuksia. Onnistunut informointi parantaa hoidon laatua ja edistää potilaan terveyttä ja elämänlaatua.

”Potilaiden informointi on ollut puutteellista ja informoinnin sisällöstä ja informointitavoista on ollut epäselvyyttä. Säteilyyn liittyvä terminologia on myös monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää niin terveydenhuollon ammattihenkilöille kuin potilaillekin. Nyt on koottu selkeät ohjeet helppokäyttöiseen oppaaseen”, toteaa yksi oppaan tekijöistä, radiologian erikoislääkäri Heljä Oikarinen OYS:sta.

Potilaiden informointi ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa -opas on toteutettu moniammatillisesti ja kansallisesti. Oppaan tekemisestä on vastannut OYS Kuvantamisen työryhmä.