Ajankohtainen

Onnistunut digimuutos edellyttää tiennäyttäjyyttä - verkkokurssilta tukea ja työkaluja tiennäyttäjän työhön

Julkaistu 5.7.2023 13.00

Digimuutos on arkea monissa sote-alan organisaatioissa. TerveyskyläPRO-palvelun verkkokurssi tukee niitä, joiden tehtävänä on muutoksen mahdollistaminen ja toteuttaminen.

TerveyskyläPRO-palvelun Digimuutoksen tiennäyttäjä -verkkokurssista on julkaistu päivitetty versio. Kurssilla perehdytään nimen mukaisesti tiennäyttäjyyteen, eli siihen, miten digipalveluista innostunut ja niihin vahvasti sitoutunut ammattilainen voi ohjata omaa organisaatiotaan digipalveluiden käyttöön. Digimuutoksen tiennäyttäjä toimii organisaatiossa johtavassa asemassa tai asiantuntijana: hän voi olla esimerkiksi toimialajohtaja, ylihoitaja tai kliininen asiantuntija.

Kurssilla opitaan muun muassa

  • mitä tulee ottaa huomioon, kun edistetään organisaation digimuutosta
  • miten uudet palvelut jalkautetaan ammattilaisten arkeen
  • millaisia haasteita jalkauttamiseen voi liittyä
  • miten tiennäyttäjä viestii digimuutoksesta.

Verkkokurssin on tuottanut HUSin Hoitotyön osaamisen ja ammatillisen kehittymisen asiantuntijaryhmän eli HOJAKin alainen Digiosaamisen työryhmä yhteistyössä Terveyskylän kanssa.

Verkkokurssin suorittaminen

Verkkokurssin suorittaminen kestää noin 45 minuuttia. Kurssin voi suorittaa kerralla tai osissa. Jos kurssia suorittaa osissa, suoritusta voi jatkaa aina siitä kohdasta, mihin on viimeksi jäänyt.

TerveyskyläPRO-palvelua voivat käyttää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on ammattioikeus Valvirassa. Palveluun kirjaudutaan omilla organisaatiotunnuksilla tai Suomi.fi - tunnistuksen avulla.

Aloita verkkokurssi:

Käytännön digiosaajille on oma kurssinsa - Yksikön digimentori

Digimuutosta mahdollistavan tiennäyttäjän lisäksi tarvitaan digimentoreita, jotka tukevat kollegoitaan uusien digipalveluiden käytössä arjen työn lomassa. Digimentorin tehtävästä kiinnostuneille on TerveyskyläPRO-palvelussa oma verkkokurssi. Jos organisaatiossasi on henkilö, joka voisi soveltua digimentoriksi, voit vinkata kurssista hänelle.