Ajankohtainen

Miten tukea kotihoidon asiakasta kuntoutumisessa? Uusi verkkokurssi tarjoaa keinoja tukemiseen ammattilaisille

Julkaistu 4.7.2023 15.15

Verkkokurssin tavoite on lisätä asiakkaan kotona työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä kuntoutuksesta ja sen tarjoamista konkreettisista keinoista.

Tue kotihoidon asiakkaan kuntoutumista -verkkokurssi auttaa ammattilaisia löytämään materiaalit, joilla helpotetaan koti- ja etäkuntoutukseen sopivien asiakkaiden tunnistamista ja motivointia sekä kotona tapahtuvan kuntoutuksen suunnittelua ja käytännön kuntoutusta. Verkkokurssi tutustuttaa asiakastyössä tarvittaviin oppaisiin ja tarkistuslistoihin, joiden avulla varmistetaan onnistunut kotikuntoutus.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaan omassa arkiympäristössä työskenteleville työntekijöille, kuten kotihoidon hoitajat, toiminta- ja fysioterapeutit sekä sosiaalityöntekijät, ravitsemusterapeutit tai päihde- ja mielenterveyshoitajat.

”Perusterveydenhuollossa näemme kasvavan kuntoutusosaamisen tarpeen, ja se edellyttää ajattelutavan muutosta. Tämä verkkokurssi on yksi tapa lisätä asiakkaan kotona työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä kuntoutuksesta ja sen tarjoamista konkreettisista keinoista. Jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus kannustaa asiakkaita toimimaan aktiivisesti ja tavoittelemaan itselleen tärkeitä asioita”, toteaa Helsingin kaupungin johtava toimintaterapeutti Meri Pekkanen.

Verkkokurssista eväitä kotikuntoutuksen tarpeen tunnistamiseen

Sairauden tai leikkauksen jälkeen voi erityisesti ikäihmisillä olla uhkana toimintakyvyn lasku. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tunnistaa asiakkaan tarpeet ja tukea kotona pärjäämisessä.

”Oikea-aikaisesti aloitetulla kotikuntoutuksella voidaan ylläpitää ja parantaa kotona asuvan ikäihmisen toimintakykyä ja välttää turhia sairaalakierteitä. Siksi on tärkeää, että ikääntyneiden kanssa työskentelevät osaavat tunnistaa kotikuntoutuksen tarpeen ja että he myös osaavat hyödyntää kotikuntoutuksen periaatteita jokapäiväisessä työssään”, sanoo ylilääkäri Anders Mickos HUSin Perusterveydenhuollon yksiköstä.

Verkkokurssin aineisto soveltuu itsenäiseen opiskeluun, mutta siitä voi saada enemmän irti, kun sitä käy läpi oman työyhteisön kanssa yhdessä keskustellen.

Kurssin toimittamisesta vastasi moniammatillinen työryhmä, jossa mukana olivat Helsingin kaupungin Toimintaterapiapalvelut (Pth), Soccan GeroMetro ja Terveyskylän Kuntoutumistalo.

Tutustu verkkokurssiin TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.