Ajankohtainen

Miten osoittaa myötätuntoa chatissa?

Julkaistu 22.1.2020 8.00

Terveyskylää käyttävät laajalti myös terveydenhuollon ammattilaiset, joiden työnkuva muuttuu digitaalisuuden myötä. Heille on suunnattu Chat-asiakaspalvelu terveydenhuollossa-valmennus. Se  löytyy TerveyskyläPRO-palvelusta.

​​​​​​​​​

​​Valmennus tukee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia uudenlaisen viestintätavan omaksumisessa.

Chat-asiakas-palvelu vaatii ammattilaiselta nopeampaa reagointia kuin sähköpostityyppisten viestien kirjoitus. Valmennuksessa annetaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten myös chatin lyhyissä viesteissä on mahdollista osoittaa myötätuntoa.​​

Ammattilaisen digitaitoja lisää myös valmennus Potilaan kohtaaminen digitaalisissa palveluissa. Valmennuksen keskiössä ovat terveydenhuollon ammattilaisen vuorovaikutustaidot, joita hän tarvitsee työsk​ennellessään etävastaanotolla tai potilaan kanssa viestitellessään.​​

​​Muita digitaalisten potilaspalveluiden käyttöön valmentavia kokonaisuuksia ammattilaisille ovat Terveysk​ylän etävastaanotto, Verkkokirjoittaminen ja viestintä sekä Digihoitopolun aloitusvalmennus.