Ajankohtainen

Haavapuntari on julkaistu!

Julkaistu 20.5.2021 15.00

Erityisesti avoterveydenhuollon käyttöön tarkoitettu Haavapuntari on julkaistu TerveyskyläPRO-palvelussa. Haavapuntari tukee haavapotilaan tutkimista, jotta haavan diagnoosi ja etiologia tulisi selvitettyä varhaisessa vaiheessa.

Puntarin tarkoitus on vähentää kroonisiin haavoihin liittyvää diagnoosiviivettä, sillä tutkimusten mukaan puuttuva haavadiagnoosi on merkittävin yksittäinen tekijä haavanhoidon epäonnistumisessa.

Haavapuntari on lääkärin digitaalinen tarkistuslista, jota käytetään vastaamalla kysymyksiin. Kysymykset alkavat haavan sijainnista ja ohjaavat sulkemaan pois haavan tärkeimmät etiologiset tekijät, kuten infektion, valtimotaudin ja diabeteksen. Lisäksi haavapuntari antaa diagnoosiin liittyviä hoito-ohjeita.

- Suosittelen Haavapuntariin tutustumista erityisesti avoterveydenhuollossa toimiville lääkäreille ja hoitajille. Puntarin avulla sairastavien potilaiden tutkiminen systematisoituu, sanoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Kirsi Isoherranen HUS Haavakeskuksesta.

Haavapuntari on laadittu Terveyskylän ja HUS Haavakeskuksen yhteistyönä, ja se pohjautuu Käypä Hoito -suositusten mukaiseen haavan etiologian jaotteluun. Haavapuntari on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Haavapuntarin työryhmään kuuluvat

  • Kirsi Isoherranen LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, HUS Haavakeskus
  • Sari Kaari, projektipäällikkö, HUS Tietohallinto, Sähköiset asiointipalvelut yksikkö
  • Heli Lagus, LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, osastonylilääkäri, HUS Haavakeskus
  • Milla Kallio, LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri, HUS Haavakeskus
  • Kirsti Ahmajärvi, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, KeuSote.

Tutustu Haavapuntariin TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.