Ajankohtainen

Digipalvelut tehostavat potilaan hoitoa ja kuntoutusta -webinaarisarja sote-ammattilaisille nyt katsottavissa

Julkaistu 20.11.2023 14.00

Digipalveluista kertovan webinaarisarjan teemoja ovat epilepsia, neuropsykologinen nettikuntoutus, päänsäryn nettikuntoutus sekä pitkäaikainen kipu. Tallenteet löytyvät TerveyskyläPRO-palvelusta.

Digitaalisten palvelujen tuottaminen ja käyttö laajenevat koko ajan. Digipalveluilla tavoitellaan hyötyjä, kuten yhdenvertaista ja tasalaatuista hoitoa, kustannustehokkuutta sekä esimerkiksi ammattilaisen ajankäytön kohdentamista. Digitalisaatio on myös yksi ratkaisuista alati kasvaviin potilasmääriin ja henkilökuntavajeeseen.

Nyt julkaistut neljä tallennetta kuuluvat sote-ammattilaisille tarkoitettuun webinaarisarjaan Digipalvelut tehostavat potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Webinaarisarjan on tuottanut HUS Neurokeskus.

Neuropsykologinen nettikuntoutus

Koulutustallenteella kerrotaan työikäisten aivoverenkiertohäiriöistä ja niihin liittyvistä kognitiivisten toimintojen ja tunnesäätelyn muutoksista. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi neuropsykologisen nettikuntoutuksen ohjelmaa ja läheteohjeita.

Neuropsykologisessa nettikuntoutuksessa potilas tai kuntoutuja käy läpi hoitopolkuaan omaan tahtiinsa. Samassa ympäristössä neuropsykologi näkee potilaan etenemisen hoitopolulla ja on tarvittaessa yhteydessä potilaaseen viestiyhteydellä. Digipolulla kuntoutuja saa psykoedukatiivista tietoa, täyttää kyselyitä, pohtii toipumisen tavoitteita ja tekee harjoitteita. Nettikuntoutuksen tavoitteena on herättää potilas ajattelemaan omaa oiretiedostustaan.

Päänsäryn nettikuntoutus

Erikoissairaanhoitoon tulevat päänsärkypotilaat voivat olla vaikeahoitoisia. Päänsärkyhoitajalla on tärkeä rooli potilaan ohjauksessa ja hoidossa. Tallenteella kerrotaan keinoista, joilla voidaan lääkehoidon lisäksi vaikuttaa potilaan vointiin ja elämänlaatuun parantavasti.

Päänsäryn nettikuntoutus tarjoaa potilaalle kyselyiden ja harjoitusten avulla elintapaohjausta sekä psykologisia ja fysioterapeuttisia hoitomuotoja. Tavoitteena on tarjota potilaalle työkaluja päänsäryn kanssa arjessa selviämiseen. Päänsäryn nettikuntoutus on kansallinen palvelu, jonka neurologian yksiköt voivat halutessaan ottaa käyttöön.

Epilepsia

Koulutustallenteella selvitetään epileptologian peruskäsitteiden lisäksi syitä, miksi potilaan tulee tuntea sairautensa etiologia ja kohtaustyypit sekä miten lisätä potilaan ymmärrystä omasta sairaudestaan. Webinaari toteutettiin yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Tallenteella esitellään myös Epilepsia-digipolkua.

Tulevaisuudessa potilaan aktiivisempi rooli eli potilaiden osallistaminen hoitoon ja tutkimukseen on tärkeää. Digitaalisilla palveluilla potilas voi esimerkiksi raportoida kotoa sähköisellä kohtauspäiväkirjalla hoitavaan yksikköön, jolloin kaikki potilaan kirjaamat kohtaukset ovat ammattilaisen saatavilla vastaanotolla. Epilepsia-digipolku on saatavilla kansallisesti kaikkiin niihin neurologian yksiköihin, joissa Terveyskylän Omapolku on käytössä.

Pitkäaikainen kipu

HUS Kipuklinikan ammattilaiset kertovat tallenteella kivunhallinnan menetelmistä fysioterapian ja psykologian keinoin. Lisäksi käsitellään sekä ammattilaiselle että potilaalle suunnattuja kivun hoidon digitaalisia palveluita, jotka on suunniteltu erityisesti perusterveydenhuollon hyödynnettäviksi kipupotilaita kohdatessa.

Pitkäaikaisesta kivusta kärsii lähes joka viides aikuinen. Tavallisimpia syitä kivun kroonistumiselle voivat olla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, ääreishermojen hermovauriot, erilaiset päänsäryt ja pään alueen kiputilat sekä leikkausten ja vammojen jälkitilat. Lisäksi pitkäaikaista kipua voi esiintyä monen sairauden yhteydessä.

Terveyskylän Omapolku-palvelu tarjoaa digipolkuja yli 200 potilasryhmälle. Omapolulla ammattilainen voi toimia yhdellä alustalla usean eri potilasryhmän hoidossa. Kliiniset ammattilaiset huolehtivat sisältöjen päivityksistä, mikä mahdollistaa palveluiden päivittämisen nopeasti kokemusten perusteella. Joustavuus tekee palvelusta ketterän ja helposti sopeutettavan erilaisten potilaiden tarpeisiin.

Mikäli yksikkönne on kiinnostunut tallenteilla esitellyistä palveluista, voit olla yhteydessä aivotalo@hus.fi tai kivunhallintatalo@hus.fi. Tulemme mielellämme esittelemään palveluita yksikköönne.

TerveyskyläPRO-palvelun käyttö edellyttää kirjautumista. Kirjautumisohjeet: