Ajankohtainen

Ammattilainen - joko hyödynnät Päivystystalon itsehoito-ohjeita?

Julkaistu 4.11.2020 0.00

Päivystyshoidon asiantuntijat ovat tuottaneet potilaille tarkoitettuja sähköisiä itsehoito-ohjeita. Eri kieliversioina löytyvät ohjeet on mahdollista myös tulostaa potilaalle mukaan annettaviksi.

​Asiakkaat saavat itsehoito-ohjeiden avulla neuvoja itsehoitoon ja ohjausta hoitoon hakeutumisessa. A​mmattilaiset voivat hyödyntää ohjeita esimerkiksi potilaan ohjauksessa sairaanhoitajan vastaanotolla, hoidon tarpeen arvioinnissa ja potilaan kotiutuksessa. Itsehoito-ohjeet on toteutettu yhteistyössä Duodecim Terveyskirjaston kanssa ja Päivystystalon ammattilaiset ovat tiivistäneet ne potilaslähtöiseen muotoon. Ajantasaisen tiedon takaamiseksi itsehoito-ohjeita päivitetään kerran vuodessa.

Päivystystalon kieliversioiden rakentamisen myötä suositut itsehoito-ohjeet on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki sähköiset itsehoito-ohjeet löytyvät Päivystystalosta ja talon kieliversioista Jourhusetista ja Emergency Hubista. Tulostettavat pdf-versiot itsehoito-ohjeista ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkieliset versiot valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Itsehoito-ohjeen tulostaminen

Suomenkieliset tulostettavat itsehoito-ohjeet löydät Päivystystalon ammattilaiset-osiosta. Valitsemalla alisivun jaettavat materiaalit pääset sisältöön, jonka itsehoito-ohjeet haitariin on koottu kaikkien suomenkielisten itsehoito-ohjeiden pdf-versiot. Tulostettava pdf-tiedosto avautuu itsehoito-ohjeen nimeä klikkaamalla. Vastaavat ruotsinkieliset itsehoito-ohjeet (pdf) löydät Jourhuset- sivustolta För Professionella-osiosta Utdelningsmaterial-alisivun sanastotyökalusta. Ohjeen saat tulostettua klikkaamalla ohjeen nimeä sanastotyökalun sisällä.

Esimerkki itsehoito-ohjeen hyödyntämisestä potilasohjauksessa

Ruotsinkielinen potilas tulee hoidon tarpeen arvioon kaksi vuorokautta kestäneen yskän vuoksi. Sairaanhoitaja on epävarma kielitaidostaan potilasohjauksessa, joten hän ottaa potilasohjauksen tueksi Päivystystalon ruotsinkielisen yskän itsehoito-ohjeen. Sairaanhoitaja tulostaa lopuksi ohjeen potilaalle mukaan, jotta potilas muis​taa annetut kotihoito-ohjeet ja tietää milloin hänen tulee hakeutua tarvittaessa uudelleen arvioon.

Päivystystalo ottaa mielellään vastaan uusia ideoita itsehoito-ohjeiden aiheisiin liittyen. Ideoita ja palautetta itsehoito-ohjeista voit lähettää Päivystystalon sähköpostiosoitteeseen paivystystalo@terveyskyla.fi.

Sähköiset itsehoito​​-ohjeet:

Itsehoito-ohjeiden PDF-versiot: