Tietoa oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksista (Mielenterveystalo.fi)

 

Kyllä