LaskuHiilari

Helppokäyttöisen ja visuaalisesti miellyttävän LaskuHiilari -sovelluksen avulla voi harjoitella hiilihydraattimäärien ja ateriainsuliiniannosten arviointia.

LaskuHiilari on oppimisväline kaikenikäisille diabetesta sairastaville ja muille asiasta kiinnostuneille. Sen tavoitteena on opettaa tunnistamaan hiilihydraattilähteitä ja -määriä ja arvioimaan ateriainsuliiniannoksia itse koostetuille aterioille. Terveydenhuollon ammattilaisille sovellus tarjoaa keinon opetella ja kerrata diabeteksen hoidonohjauksen osa-alueita uudella ja virkistävällä tavalla.

Insuliinihoit​oa vaativan diabeteksen hoidossa keskeistä on hallita hiilihydraattien arviointi ja osata annostella ateriainsuliinia kulloinkin tarvittava määrä. LaskuHiilari on oiva tapa harjaantua näissä taidoissa ja helpottaa omahoitoa. Hiilihydraattien arvioinnin hallitseminen tuo arkeen joustoa ja auttaa hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa.

HuimaHiilari ei ole lääkinnnällinen laite, eikä se anna henkilökohtaisia lääketieteellisiä tai hoidollisia ohjeita.

Terveyskylä.fi ei ole lääketieteellisesti vastuussa​ sovelluksen käytöstä, vaan sovelluksen käyttäjä vastaa siitä itse. Jos sovelluksen käyttäjä tarvitsee yksilöllistä ohjausta tai tietoa, hänen tulee olla yhteydessä hoitavaan yksikköönsä.

Jos haluat auttaa sovelluksen jatk​okehityksessä tai mu​utoin antaa palautetta, voit tehdä sen palautelomakkeen kautta.

Avaa laskuhiilari

Edellinen sivu Alkuun
 

Päivitetty  3.9.2020