Ajankohtainen

Valtimotaudin digihoitopolku osaksi hoitoketjua Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Julkaistu 25.7.2023 7.30

Digihoitopolku mahdollistaa valtimotaudin hoidon seurannan etänä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtimotaudin digihoitopolun pilotti on päättynyt ja pian siirrytään polun varsinaiseen käyttöön. Tällä hetkellä polulla asioi jo lähes 100 valtimotautia sairastavaa. Polku tarjoaa tietoa valtimotaudista ja taudin hoidosta, jossa tärkeässä roolissa ovat niin lääkehoito kuin omahoito. Hoidon seurantaan kuuluvat muun muassa omaseuranta, kuten verenpaineen mittaus, säännölliset verikokeet ja vuosittainen terveydenhuollon ammattilaisen tekemä tarkastus. Polulla osa tarkastuksista voidaan toteuttaa digitaalisesti.

Digihoitopolku on tarkoitettu kaikille valtimotautia sairastaville, joiden hoidon seuranta voidaan toteuttaa etänä. Valtimotautia voi ilmetä sepelvaltimoissa, alaraajoissa, kaulavaltimoissa tai kaikissa edellä mainituissa, ja polkua voi käyttää ilmenemismuodosta riippumatta. Digihoitopolulle pääsee joko erikoissairaanhoidon päättyessä tai perusterveydenhuollossa, kun palvelun käytöstä on sovittu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Polku sijaitsee Terveyskylän Omapolku-palvelukanavalla. Polkua voi käyttää verkkoselaimella tai Omapolku-mobiilisovelluksen kautta.

Digipalveluilla tasapuolisuutta ja kustannussäästöjä

Valtimotaudin digihoitopolun kehittäminen on osa Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmaa. Polun kehittäminen toteuttaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiaa lisäämällä digitaalisten palveluiden valikoimaa ja etähoitoa. Digitaalisten palveluiden avulla voidaan tarjota palveluita tasapuolisemmin asuinpaikasta riippumatta, lisätä asukkaiden omatoimijuutta ja vastuuta omahoidosta sekä osin automatisoida hoitoa. Digitaalisten palveluiden odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä sote-kustannuksiin ja helpottavan sotehenkilöstön vähenemisestä koituvia haasteita.

Jutun pohjana on käytetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedotetta. Terveyskylän toimitus on editoinut sisältöä.